Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Reforma pravidel EU o ochraně údajů 2018

Ochranu osobních údajů bereme vážně. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Veškeré osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy na našich stránkách jsou od 25.05.2018 zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) av souladu se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platném a účinném od 25.05.2018.

Zaznamenání údajů na webu

Během vaší návštěvy naší stránky jsou z technických důvodů zaznamenávány IP adresy, které vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky si prohlížíte apod. Tyto informace jsou považovány za osobní údaj, protože jde o váš online identifikátor a proto s tímto údajem nakládáme se zvýšenou péčí.

Naše systémy používají cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků web stránek a věděli na základě toho přizpůsobit obsahu webu vašim zájmům. Cookies lze použít k tomu, abychom zjistili, jestli už jste naše stránky z počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o váš osobní údaj. Také můžete namítat proti použití cookies tím, že nám vaši námitku napíšete na e-mail: info (zavinac) dodomacnosti.sk

Právnické pojmy

Pod právnickým pojmem zpracovávání osobních údajů je třeba rozumět zpracovatelskou operaci nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezování, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatickými prostředky.

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají na uvedené účely po dobu 5 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dále archivovat) .

Záruka bezpečnosti na našem webu

Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu dat. Naše webové stránky jsou vybaveny zabezpečeným protokolem https.

Pokud by náhodou naše systémy byly napadeny hackerským útokům, či jinak by byl náš systém napaden a vznikla by i jen hrozba úniku dat, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zároveň v téže lhůtě budu komunikovat i s orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů v ČR – s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Jako dotčená osoba, tj osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají – máte právo být informován o údajích provozovatele – tj osoby, která vaše údaje zpracovává. Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je webový portál dodomacnosti.sk.

Na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webstránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé od našich. Z tohoto důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I přesto je naší snahou udržovat vysokou úroveň bezpečnosti, proto pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktuje nás na info (zavinac) dodomacnosti.sk

Tyto podmínky jsou platné od 22.05.2018.

Více informací o GPRD se dozvíte zde:

  1. Stránka Evropské komisi
  2. Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky
  3. EUGRPR.ORG (v angličtině)