Vybíráme postřik na plevel – který je nejúčinnější?

Redakce CestakBydlení.cz Téma 28. března 2020 4

Plevel je postrach každé zahrady – užitkové i okrasné. S plevelem se umíme potrápit v trávníku, skalce, zámkové dlažbě. Jednou se jí zbavíme, ale za nějaký čas je tu opět. Jednoduše je to tak, příroda je nezastavitelná… Na její ničení existuje mnoho postupů, my se v tomto článku budeme věnovat hlavně tomu najkonvenčnejšímu způsobu a tím je chemický postřik na plevel.

Na úvod si řekneme co to vlastně plevel je a jak se rozděluje. To proto, abychom věděli proti čemu jdeme. Následně si blíže probereme možnosti jak s ní bojovat a jak si vybrat ten správný postřik na plevel z hlediska ošetřované plochy. A samozřejmě i to, jak postřik správně aplikovat (přeci jen jde o chemii) + na závěr i pár tipů jak na plevel nekonvenčními způsoby.

Tipy na přípravky:

Co je to plevel – s čím vlastně jdeme bojovat

 

mix plevelůZjednodušeně řečeno – plevel je rostlina, která roste na sledovaném stanovišti proti vůli pěstitele. Čili klidně to může být ledajaká i kulturní či léčivá bylina, která tam nemá co dělat (takže když budete mít česnek v kukuřici je to jasné).

Plevele zabírají místo původním rostlinám a přidávají nám práci, protože je musíme ničit a opravovat škody které stihly za krátký čas spáchat. Intenzivní vysušují půdu zahrady – jsou velmi houževnaté a tak dokáží spotřebovat i dvojnásobek vody jako ostatní pěstované rostliny. Některé mají opravdu bujnou listovou plochu, kterou zastiňují okolní výsadbu. Ta pak nemá nejen dostatek světla, ale ani vláhy, či živin a proto vedle ní jen živoří.

Plevele jsou také častým hostitelem a přenašečem různých chorob houbového, bakteriálního nebo virového původu a dosud zdravé ovoce a zelenina v zahradě je v okamžiku ohrožena.

🌿 Plevel podle EWRS

Podle Evropské společnosti pro výzkum plevelů (EWRSse za plevel považuje každá rostlina nebo vegetace, kromě hub, která překáží cílem a požadavkům člověka.

Z ekologického hlediska se tedy plevele považují za plané rostliny (druhy), které se vyskytují ve společenství s užitkovými rostlinami, a jejichž pěstování vytváří pro plevele snesitelné, podporující, nebo pro jejich život nutné stanoviště.

 

Rozdělení – klasifikace plevelů

Podle způsobu výživy

 • zelené autotrofní – na tvorbu organických látek využívají světelnou energii nebo anorganické látky (převážná většina plevelů)
 • zelené hemiparazitické – v optimálních podmínkách fungují jako autotrofní rostliny, jsou však schopné zároveň se vyživovat i heterotrofně *, to znamená prostřednictvím přísavných kořínků, které pronikají do vodivých pletiv kořenů hostitelských rostlin (Cermis rolní, Chřestýš kohoutkový)
 • nezelené holoparazitické – téměř neobsahují chlorofyl a nemají vlastní kořenový systém, vyživují se striktně heterotrofně * (Kukučín lněný, zarazí menší a další)
Zaráží menší (Orobanche minor)

Zaráží menší (Orobanche minor)

Podle rozmnožování

 • rozmnožované pouze generativní – to znamená semeny (Veronika polní, Čistec roční, Durman obecný, Pryskyřník rolní, jsou heřmánky, Bodlák svěšený…)
 • rozmnožované generativní i vegetativní – to znamená semeny i různými částmi rostliny (Česnek polní, Mléč rolní, Podběl léčivý, Pýr plazivý…)

Podle doby jejich života

 • jednoleté (Kakost nízký, Ruman rolní, penízek rolní, Loboda konáristá, Hluchavka purpurová…)
 • dvouleté a vytrvalé ( Čekanka obecná, Šťovík luční, Smetanka lékařská, Máta rolní, Přeslička rolní…)
Čekanka obecná (Cichorium intybus)

Čekanka obecná (Cichorium intybus)

Jednoleté plevele se ještě dělí podle toho kdy převážně vzcházejí a dozrávají na:

 • efemérní (mají velmi krátké vegetační období například Penízek prorostlý)
 • jarní časné (Iva voškovníkovitá, Oves hluchý, Ředkev ohnice)
 • jarní pozdní (ježatka kuří noha noha, Mohar zelený, rosička krvavá)
 • ozimé (Fialka rolní, Ječmen myší, Mák vlčí, Svízel obyčejný)

Dvouleté a vytrvalé plevele se ještě dělí podle hloubky jejich zakořenění na:

 • mělčí zakořeňující (Mochna husí, Pýr plazivý)
 • hlouběji zakořeňující (Pcháč rolní, Podběl léčivý)

Karanténní plevele

Součástí oficiální klasifikace plevelů je i zařazení některých plevelů mezi karanténní. Pro ně platí osobité předpisy (sledování výskytu, předcházení jejich šíření, stanovení speciálních ochranných opatření). Mezi nejznámější karanténní plevele patří například všechny druhy laskavce (kromě laskavce ohnutého), Kukučín, zaráží, Ambrózia palinolistá a mnohé další.

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia)

Zdroj informací:  Liška, E., černucha, K., Cigĺar, J., Borecký, V., 1995: Atlas plevelů. VSP Nitra

 

Jak s nimi bojovat

Nuž, nekonečný boj s plevely v naší zahradě je určitě náročný. Plevele je tedy třeba ničit ještě dříve než začnou kvést a tvořit semena. Mají totiž neuvěřitelnou rozmnožovací schopnost, na jedné rostlině se dokáže vytvořit i více než 10 000 semen (například pcháč)!

V podstatě jsou pouze 2 možnosti jak je ničit – jedním je mechanický způsob a tím druhým chemický.

 

Mechanický způsob

Zahrádkář, který se nemusí starat o obrovské plochy se umí obejít i bez toho, aby použil klasický chemický postřik na plevel. Nejlépe se mechanicky odstraňují jednoleté druhy jako penízek, kapsička, starček atd. Pokud nejsou napadeny chorobami či škůdci jsou vhodné i do kompostu. S trvácimi plevely jako bodláky, pampeliška, svlačec zda pýr lze poradit nejdříve při základním zpracování půdy.

Mechanický způsob je samozřejmě náročnější a pracnější, ale pravidelné mechanické hubení alespoň zelené nadzemní části plevele postupně oslabuje její kořenový systém a rostlina nakonec hyne. Pozor neplatí na všechny plevele, některé druhy tak ještě více můžete podpořit v jejich šíření.

Mechanický způsob ničení plevelů

Na plevele třeba jít někdy i ručně stručně…

 

Chemický způsob

Chemický postřik na plevel je nejideálnější způsob jak vyčistit pozemek zamořen množstvím vytrvalých druhů plevelů. To se využívá zejména před zakládáním trávníku či dlažby. V takovém případě se používají takzvané totálně herbicidy (například Roundup, čti Randap ). V již naplno rozvitých pěstovaných rostlinách se zase používá selektivní herbicid (například Bofix), který postihuje pouze plevel a ostatní porost nepoškozuje (například je určen na dvouděložné plevele v trávníku složeném z jednoklíčnych trav).

Přípravků na hubení plevelů je na trhu velmi mnoho a těch nejrozmanitějších značek. Představme si tedy profily pouze těch herbicidů, které jsou u nás v podstatě nejznámější. Jde o totální herbicid značky Roundup a Fondo a selektivní herbicid Bofix.

 

Postřik na plevel Roundup

Je to neselektivní, to znamená totální herbicid od firmy Monsanto. Plevele ničí přes listy přímo od kořenů, čímž se stává účinným prostředkem na vyhubení i těch nejvytrvalejších plevelů. Účinnou látkou herbicidu je glyphosate (glyfosát), kdy základní obsah je 360 g (ve formě soli IPA 460 g) a 180 g smáčedla na 1 litr – nejpoužívanější Roundup Klasik Pro. Nejvíce účinné látky má Roundup Flex a to 588 g na litr.

Glyfosát obecně je jedním z nejméně škodlivých herbicidů. Jeho toxicita je nižší než u kuchyňské soli či při takovém aspirinu. Tato látka se v půdě pevně váže na jíl a organickou hmotu, takže není přijímán kořeny jiných (necílových) rostlin. Je velmi rychle inaktivovaný (odbouráván) mikrobiálními pochody v půdě. Použití je možné již ve druhém stupni ochranného pásma povrchových a podzemních vod.

💡 TIP na produkt - Roundup KLASIK PRO 1 l
ROUNDUP KLASIK PRO 1 l

Roundup Klasik Pro je postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech (kromě broskve), vinicích a také k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.

💡 TIP č.1: srovnání cen ve všech dostupných eshopech💡 TIP č.2: možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem"

Dávkování a použití

Roundup se aplikuje na vzešlé plevele ve výši alespoň 10 cm (nejlépe 20 cm) s dostatečně vytvořenou listovou plochou. Dávkování je různé, pohybuje se v rozmezí 2-10 l na hektar půdy při 100-200 l čisté vody, pro zahrádkáře je zajímavý tento údaj: 40-60 ml na 100 metrů čtverečních při 2-4 l vody. Vyšší dávka se většinou volí při nepříznivějších podmínkách při aplikaci, nebo při ničení těžko hubiteľných plevelů jako je svlačec, kopřiva či bolševník

Bolševník obrovský

Bolševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

Hlavní oblasti použití totálních herbicidů Roundup:

 • Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv, Roundup Flex – ničení pýru plazivého a ostatních plevelů na zemědělské, orné ale i nezemědělské půdě jako jsou různé veřejné plochy, železnice, v rámci údržby kolem silnic, budov, parkoviště, sportovní areály, chodníky… + na předsklizňové aplikace proti pýru (7-14 dní před sklizní plodiny).
 • Roundup Klasik Pro, Roundup Biaktiv – v ovocných sadech a vinicích na likvidaci pýru plazivého, pupenu rolního, pcháče rolního, turanu kanadského a dalších plevelů. Také na hubení plevelů před výsevem obilovin a řádkových kultur (brambory). V lesnictví na hubení plevelů a nežádoucích náletových dřevin, pařezů. Také při obnově pastvin na vyhubení přestárlých zaplevelených zatravněných ploch před kultivací nebo před jejich celkovou obnovou.
 • Roundup Biaktiv – na vodní plevele a hubení rákosu a jiných vodních plovoucích a vynorujúcich se plevelů, odstranění břehových rostlin v odvodňovacích nebo zavlažovacích kanálech, rybnících, vodních plochách a nádržích.
 • Roundup Expres, Roundup Ge l na likvidaci plevele v malém, hlavně na zahradách a chalupách, kolem domů, stromů, záhonů, plotů, zámkové dlažby…

 

Postřik na plevel Bofix

Bofix je širokospektrální selektivní herbicid ve formě emulze olej / voda pro postemergentní použití (po vzejití rostlin) a to hlavně proti odolným dvouděložným plevelům v semenných porostech trav, nových i starších okrasných trávnících a travnatých hřištích.

Účinné látky: Fluroxypyr 40 g / l (5,29% hm), klopyralid 20 g / l (2,43% hm), MCPA 200 g / l (21,88% hm)

Dávkování a použití

 • nově založené okrasné trávníky – 40 ml na 100 m čtverečních při 3 litrech vody
 • starší trávníky (okrasné, užitkové, sportovní) – 40-60 ml na 100 m čtverečních při 3 litrech vody

Působení přípravku: Tento postřik na plevel proniká do rostliny prostřednictvím listů a účinné látky jsou velmi rychle translokované (to znamená přemístěny tam kde třeba), účinek se projevuje již do několika hodin od aplikace. Při dodržení dávkování a všech pokynů, které jsou uvedeny na etiketě Bofix nemá žádné fytotoxické účinky.

💡 TIP na produkt - Floraservis BOFIX 1 L
Floraservis BOFIX 1 L

Bofix je postřikový herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů, do rostlin proniká prostřednictvím listů, účinná látka je translokována až do kořenů. Pak dochází k vadnutí a postupnému odumření plevele.

💡 TIP č.1: srovnání cen ve všech dostupných eshopech💡 TIP č.2: možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem"

 

Spektrum účinnosti:

 • citlivé plevele I.: sedmikráska obecná, pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, svízel přítula, kopretina polní, podběl léčivý, pcháč oset, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, Ruman, řebříček obecný, rdesno ptačí, rdesno červivec, pohanka svlačcovitá, rdesna blešník, hvězdice prostřední, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, kopřiva malá
 • citlivé plevele II.: hluchavka nachová, svlačec rolní, hořčice rolní, pomněnka rolní, durman obecný, konopice nateklá, prostěradly plotní, pelyněk obyčejná, ostružina, štiavce, mlíčí, starček obecný, merlík bílý, chrpa polní, Turanec kanadský, mrkev obecná, plevelné jeteloviny, kakost luční, pryskyřník plazivý, přeslička rolní a další.
 • středně citlivé plevele: veronika perská, popenec brečtanovitý, lilek černý

Bofix ničí citlivé plevele ve fázi 2-4 listů. Nepříjemný Svlačec rolní „nejlépe reaguje” na postřik v období jeho kvetení, kdy transpiračním tok směřuje rychle a přímo do kořene plevele.

Pupenec roľný (Convolvulus arvensis)

Pupenec roľný (Convolvulus arvensis)

 

Postřik na plevel Fondo

Tento totální herbicid spolehlivě ničí veškerou zasaženou vegetaci. Je účinný i na takové vytrvalé plevele jako je pýr plazivý, bodliny, mléč, Turanec kanadský i svlačec rolní. Samozřejmě i na další jiné jednoleté a vytrvalé plevele. Uplatnění najde během celé sezóny a to při domech, chatách, chalupách – na chodnících, dlažbě, podél obrubníku a stěnách budov. Ničí plevele ve vinicích, sadech i ve výsadbě okrasných stromů.

Fondo je stále známý herbicid, který je však v prodeji už jen díky větším skladovým zásobám. Takže ho nenajdete všude. Jeho nástupcem je Kaput Green – totální herbicidní přípravek proti všem plevelům.

Praktické rady – příprava postřikové kapaliny a zneškodnění obalů

 • přesně odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou
 • po promíchání doplňte nádrž postřikovače vodou na předepsaný objem
 • prázdný obal z tohoto přípravku vypláchněte vodou alespoň 3 krát po sobě
 • oplachová kapalinu vylijte do nádrže postřikovače a obal oddělte (nepoužívejte jej pro jiné účely)
 • připravte si jen takové množství postřikové kapaliny, které opravdu spotřebujete

 

Jak správně vybrat postřik proti plevelům

Takže řekněme, že jste se právě v tomto okamžiku rozhodli pro chemické ošetření vůči plevelům. Ujasněte si nejprve kde a na jakou plodinu a plochu chcete postřik použít. Od toho se odvíjí výběr samotného herbicidu a jeho množství, které budete muset použít.

Nejprve pár informací o využití postřiku na plevele v kulturních plodinách, které v užitkové části zahrádky najdeme nejčastěji.

 

Postřik na plevel v bramborách

Brambory se sázejí v širokých řádcích a tudíž jsou na začátku více náchylné na zaplevelení. Nejčastěji se objevují druhy plevelů jako Loboda, Merlík, Laskavec, ale i Pýr plazivý či ježatka kuří noha.

Ježatka kuří

Ježatka kuří (Echinochloa crus-galli)

Ideální je použít přípravky proti plevelům v bramborách ještě předtím než vzejdou. Takové aplikaci se říká preemergentní, kdy postřik vytvoří na půdě film, přes který semena plevelů nevyklíčí, brambory však v pohodě vzejdou. Důležité je také to, aby se těsně po postřiku už neprováděla žádná mechanická kultivace aby se film nepoškodil.

Asi nejznámějším herbicidem, který funguje na této bázi je Sencor 70 WG. Účinek herbicidu trvá přibližně 2-3 měsíce, a to tedy přesně do doby, kdy se rostliny brambor pěkně zapojí a plevel už nemá šanci výraznější se prosadit. Sencor není totální herbicid a neúčinkuje na některé jednoděložné plevele, které se zvyknou v bramborách hojně objevovat (pýr). V takovém případě je možné již během plné vegetace použít vhodný selektivní herbicid, který brambory nepoškodí a zaměří se na zmíněnou jen plevel (například herbicid s názvem Targa Super).

 

Postřik na plevel v zelenině

Máte několik řádků oblíbené zeleniny a bojíte se, že rychlý nástup plevele její nedovolí v klidu růst a prospívat? Mechanické plete vás také velmi neoslovuje. V tom případě můžete použít postřiky na plevel s obsahem účinné látky s názvem metribuzin (Sencor 70 WG, Sencor Liquid, Mistral, Cetus a další). Princip je v podstatě stejný jako při ochraně brambor. Díky širokospektrálním účinkem spolehlivě hubí většinu dvouděložné plevele a některé jednoděložné.

Plevel v zelenině

Plevel v zelenině je opravdový problém…

 

Postřik na plevel v malinách a při jiných ovocných keřích

Velmi specifická situace nastává pokud chceme zničit zejména vytrvalou plevel na hůře přístupných místech, například v malinách. V takovém případě se doporučuje použít vhodný selektivní herbicid na půdu (příklad Casoron G). Ten se používá velmi brzy na jaře jakmile sleze sníh – stačí posypat záhony množstvím podle návodu a přibližně měsíc nijak aktivně s půdou nepracovat (okopávat a podobně). Na půdě se totiž vytvoří herbicidní film, který byste jinak takovýmto způsobem zrušily.

Postřik na plevel v kukuřici, pšenici (obilovinách)

Okrajově se můžeme zmínit i o ošetření proti plevelům na plochách s obilovinami. Také je důležitá prevence – půdu připravujte v agrotechnických termínech, nepoužívejte hnůj ze zaplevelení hnojiště atd. V případě, že zaburinenosť v obilovinách přesáhla únosnou míru můžete použít herbicidy určené do obilovin. Najít se dají i menší balení, ty velké jsou určeny pro větších farmářů.

 

Postřik na plevel v trávníku, v trávě

Ošetření užitkové části zahrady proti plevelům je už za námi. Řekněme si něco víc o používání herbicidů v rámci její okrasné části. Její největší chloubou je dozajista dokonalý trávník. Ten si z hlediska boje s plevely nejvíce vyžaduje péči v jarních měsících. Tehdy se selektivně herbicidy působící systémově na list nejvíce dokáží prosadit i vůči odolným dvouděložným plevelům (například Pampeliška či Sedmikráska). Postřik na plevel určitě neprovádějte na čerstvě posekaný trávník, ale až když dosáhne výšky 8-10 cm a po aplikaci ho ještě týden nesečte. Známým herbicidům do trávy je Bofix, ale i Starane či Lontra.

Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

Ideální bude, pokud postřik na plevel zasáhne přímo její listy a to za suchého (vybírejte dny, kdy alespoň 4-6 hodin po aplikaci nehrozí déšť – ten by postřik z plevele jen smyl) a bezvětrného (nechcete abyste zasáhli sousedovu zahradu) počasí. Větší část přípravků na hubení plevele v trávě se aplikuje ve formě postřiku, méně pěny (aplikujete klasickými zahradními postřikovači), či granulí, které jsou zároveň i hnojivo (například traviny, rozhoďte jejich ručně nebo pomocí rozmetadla na hnojení).

Před založením trávníku lze provést postřik na plevele s totálním herbicidem (již zmíněný Roundup, Kaput, glyfosát nebo Glyfoklasik či Dominátor).

Nejčastěji vyskytující se plevele v trávníku

Pampeliška lékařská, Pcháč rolní, Jitrocel kopinatý, Sedmikráska obecná, Kopřiva dvoudomá, Pýr plazivý, Ptačinec prostřední, a mnohé další.

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

Prevence je důležitou součástí boje s plevelem, protože když vám už „trčí” z trávníku je trochu pozdě. Co dělat aby se ve vašem trávníku plevele uchytily co nejméně?

 • ještě před zakládáním trávníku (hlavně výsevem) celou plochu v dostatečném předstihu ošetřete některým z totálních herbicidů
 • zvolte optimální termín na výsev trávníku – to znamená takový, kdy mají trávy největší šanci rychle pokrýt celou plochu, na jaře, při dostatku vláhy semínka vyklíčí do jednoho týdne
 • na výsev použijte kvalitní osivo – mělo by být čisté bez příměsí a mít zaručenou klíčivost
 • čím dříve se váš trávník zapojí (zhoustne), tím menší šanci budou mít plevele – to zajistíte vhodným a pravidelným sekáním a hnojením
 • poškozené části trávníku řešte čím dříve – vysévejte nové osivo, jinak se tam hned natlačí nechtění návštěvníci

Ne vždy musíte hned sahat po chemii a aplikovat herbicidy. Pár pampelišek přece dokážete vytrhnout i sami. Pokud se nechcete ohýbat, existují i ​​mechanické Vytrhávač plevele.

Pampeliška v trávě

Pár pampelišek dokážete vytrhnout i sami…

 

Postřik na plevel v skalce

O post nejkrásnější části zahrady soupeří s trávníkem perfektní skalka. Oprávněně. Ta je však na ošetření postřikem háklivejšia a ne vždy je takové řešení vhodné. Skalní skalničkári bojují většinou s plevelem ručně.

Ale i zde se najde prostor a na hubení plevele je možné použít i totální herbicid, který se použije takzvanou knotového metodou. Připravený roztok z nádoby nanášejte štětcem nebo vatovou tyčinkou na listy plevele. Tato metoda se používá zejména při velmi vytrvalých plevelů jako je například svlačec rolní. Herbicid totiž proniká přímo do kořene a rostlina nakonec vyschne.

plevel v skalce

Plevel v skalce nemá mít žádný nárok…

 

Postřik na plevel v zámkové dlažbě

Plevel mezi dlažbou je postrach každého majitele domu. Jak se tam ta plevel tak rychle dostane? Jednoduše náletem – stačí, že najde ve spáře mezi kostkami pár zrníček půdy, nato zaprší a houževnatá rostlinka okamžitě klíčí.

Protože se bavíme o postřicích, tak na ošetření větší souvislé plochy dlažby můžete použít totální herbicid. Na chodník vedoucí trávou a zaplevelení dvouděložné druhy plevelů (ne druhy trav) můžete použít selektivní herbicid. Plevel odstraňte až poté, co úplně uschne. Jinak není jisté, že se přípravek dostal až do kořenů. Dejte pozor aby se na ošetřených místech alespoň 48 hodin nepohybovaly děti ani zvířata.

Alternativní a samozřejmě pracnější metodou (na druhou stranu ekologičtější) je použití horké vody a kartáče. Případně můžete zcela vážně využít dehydratační účinky vysokoprocentního alkoholu.

Postřik na plevel v dlažbě

 

Jak na to?

Už jsme si co-to o aplikaci postřiku řekli (při trávnících). Pojďme si projít ještě obecné zásady, které byste měli dodržovat, pokud chcete, aby byl váš postřik na plevel účinný a bezpečný:

 • plevel „vhodná” na postřik by měla být již vzejití, dostatečně velká (10-20 cm) s dostatečnou listovou plochou (samozřejmě to neplatí na preemergentně herbicidy, které se aplikují před vzejitím)
 • optimální doba pro postřik je teplé a slunečné počasí při dostatečné vlhkosti a bez větru a nejlépe na čistou listovou plochu (po dešti)
 • jednoleté plevele hynou za 5-10 dnů, vytrvalé i 2-4 týdny (například na pýr s jeho několikametrovými odnožemi nejlépe působí herbicid s účinnou látkou glyfosát, který pronikne až do kořenů) – a příznaky, že se tak již děje jsou vadnutí, postupné vysychání a žloutnutí plevele
 • pokud se vám po čase na ploše objeví nové rostliny není to nic překvapivého, zásoba semen plevelů v půdě je v podstatě nekonečná a zmíněný postřik na list nemá na ně žádný vliv
 • nezapomeňte nakonec nádobu na přípravu postřiku a samotné rozprašování dobře vypláchnout od zbytků herbicidu

Náletové plevele – stromy a keře

Znáte to, z ničeho nic se vám na zahradě objeví nežádoucí host – dřevina, kterou k vám návějemi vítr. Tu však nezničíte klasickým postřikem na listy. Keř zkuste nejprve ostříhat a až potom nanést na živé plochy některý z doporučených herbicidů (jinak arboricíd – přípravek určený k ošetření dřevin). Známým je například Garlon s účinnou látkou triklopyr. Ten se může aplikovat na všechny nežádoucí dřeviny a dokonce i pařezy. Zajímavost: arboricídy dobře zabírají i na kopřivu (kopřivu).

 

Bezpečnostní opatření

Herbicidy jsou toxické chemické látky, takže není žádných pochyb o tom, že při manipulaci s nimi musíte být maximálně opatrní. Toto jsou základní opatření, která byste měli podle správnosti provádět vždy, když se vyberete hubit plevele herbicidním postřikem:

 • při práci s přípravkem používejte ochranný pracovní oblek, ochranný obličejový štít, respektive ochranné brýle, respirátor, gumové rukavice a gumovou obuv
 • při přípravě postřikové kapaliny používejte i zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu
 • po dobu práce s přípravkem a po ní až do svlečení pracovního oděvu a umytí celého těla mýdlem a teplou vodou, nejezte, nepijte nekuřte!
 • postřikujte za bezvětří nebo maximálně při mírném vánku a vždy ve směru od obsluhy, postřikem nesmějí být zasaženy sousední citlivé plodiny

Většina přípravků s vodou tvoří emulzi. V případě požáru ho haste pěnou, práškem, případně pískem nebo zeminou (vodu pouze výjimečně, a to formou jemné mlhy). Důležité upozornění! Při požárním zásahu použijte izolační dýchací přístroje, neboť při hoření dochází ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc

 • po nadýchání opusťte zamořený prostor a zabezpečte pobyt na čistém vzduchu
 • po požití nevyvolávejte zvracení – přivolat lékaře (o vyvolání / nevyvolaných zvracení musí rozhodnout lékař)
 • po zasažení očí je důkladně vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, pokud máte kontaktní čočky – po 5 minutách je vyjměte a ještě alespoň 15 minut pokračujte ve vyplachování očí, následně se poraďte s lékařem, nejlépe s oftalmologem
 • po zasažení pokožky odstraňte zamořený oděv a postižené místo důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, zasažený oděv před opětovným použitím vyperte
 • při otravě nebo podezření na otravu přivolejte ihned lékaře a informujte ho o přípravku a poskytnuté první pomoci.

Skladování

Přípravek skladujte v původním neporušeném obalu, v suchých, chladných, dobře větratelných, hygienicky čistých a uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, léků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním světlem.

 

Bio postřik + pár tipů jak se zbavit plevelů nekonvenčními metodami

Pokud nechcete na své zahrádce používat žádnou chemii (máte malé děti, domácí zvířata) můžete se plevelů pokusit zbavit ekologickým způsobem – například mechanicky. Má minimálně dvě nesporné výhody – pohyb na čerstvém vzduchu a žádné zdravotní riziko.

plevel v dlažbě

Na zámkovou dlažbu můžete požít horkou vodu, také si můžete vyzkoušet likvidaci domácí postřik na plevel z octa. Pár metod a rad na inspiraci přikládáme:

Jablečný nebo vinný ocet

Koncentrovaný můžete nalít přímo do rozprašovače a několikrát (opakovaně) nežádoucí rostlinu postříkat. Ocet dokáže zahubit dost rostlin, ale pozor, je to „totální herbicid” – zničí každou vegetaci, kterou se vám podaří zasáhnout, tedy i tu, o kterou jste až dosud krvopotne starali.

Ocet + saponát

Saponátem ještě více znásobíte sílu octa. Smíchejte ho s ním v poměru 1: 1. Výslednou emulzi aplikujte stejně jako v předešlém bodě.

Horká voda

Horká až vařící voda živé buňky zahubí, kontakt s ní nepřežije žádná plevel, tedy alespoň ne její nadzemní část. Zapojte do ničení plevele ještě tvrdší kartáč – z dlažby se tak rychleji vytratí.

Sůl

Solení půdy je jednoznačně nejspolehlivější metoda jak vyhubit plevel. Ke kořeni nasypete trochu soli a déšť ji dopraví tam kam potřebujete. POZOR! Nepřehánějte to však, na zasolení půdě vám jinak dlouhou dobu nenaroste už vůbec nic zelené!

Mulčování

Mulčování je jednoduchý způsob jak se zbavit plevele v záhonech. Navíc pokud mulč z dřevní štěpky a kůry použijete v okrasných částech vaší zahrady získáte do ní další okouzlující prvek. TIP: použijte pod něj ještě netkanou textilii, čímž ještě více podpoříte potlačování růstu plevelů.

Žádné světlo + vysoká vlhkost + vysoká teplota = žádná plevel.

 

TIP na závěr – plevele z jiného pohledu

Jistě, vysoká koncentrace plevelů dokáže na vaší zahradě významně negativně ovlivnit úrodu, zničit trávník… Ale, zkuste se na to podívat i z jiného pohledu. Podle výskytu určitých druhů plevelů totiž dokážete zjistit jakou kvalitní půdu vlastně máte, kolik a jakých živin v ní máte. To vám umožní dříve zareagovat a dodat své půdě to co jí chybí.

Kyselá půda

Příliš kyselou půdu máte li na ní spatříte Šťovík menší (Rumex acetosella), kolenec rolní (Spergula arvensis), jetel rolní (Trifolium arvense), fialky skalní (Viola tricolor subsp. Saxatilis), Srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), ale i Margaréta bílá (Leucanthemum vulgare), vratič obecný (Tanacetum vulgare), Rdesno ptačí (Polygonum aviculare). Plocha je tedy vhodná na podzimní vápnění.

Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare)

Stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare)

Dostatek vápníku

Dostatek vápníku na vaší zahrádce signalizuje zejména Pcháč rolní (Cirsium arvense), Svlačec rolní (Convolvulus arvensis), Ostrožka polní (Consolida regalis), Chrpa polní (Centaurea cyanus), Podběl léčivý (Tussilago farfara), Měsíček lékařský i Mak polní.

Málo dusíku

Nejdříve je to problém vašeho trávníku, ve kterém se objeví Jetel plazivá (Trifolium repens), která dusík sbírá. Pokud je ho odrazu více a tedy pokud trávník dusíkem pohnojit, rychle mizí.

Jetel plazivá (Trifolium repens)

Jetel plazivá (Trifolium repens)

Mírně dusíkatá půda

Znak, že vaše půda je mírně dusíkatá nejlépe ukazují druhy plevelů jako Mléč rolní, drchnička rolní, Přeslička rolní, Fialka rolní, Mák vlčí a Ptačinec prostřední.

Mnoho dusíku

Půdu bohatou na dusík máte tehdy, pokud na ní zaregistrujete rostliny jako Jitrocel větší, Kopřiva dvoudomá, Zemědým, Mléč, Kokoška pastuší tobolka, Svízel obyčejný, Sléz, Lilek černý, Pýr plazivý, Šťovík, Kakost, Hluchavka objímavá.

Svízel přítula (Galium aparine)

Svízel přítula (Galium aparine)

Celkově málo živin

Půdy chudé na živiny jsou zase charakteristické výskytem zvonku řepovitým, přesličky rolní, Jetele rolní, třezalky, Pomněnky a pryšec Chvojkova.

Dobře zásobená půda

Dobře zásobená půda přitahuje plevele jako je Durman, Blín černý (jsou prudce jedovaté), Zemědým, Mochna, Podběl léčivý, Pampeliška, Pýr plazivý, Jitrocel kopinatý, Jitrocel větší, Hluchavka, Svlačec.

Pýr plazivý (Elymus repens)

Pýr plazivý (Elymus repens)

Tipy na herbicidy k hubení plevelů:


Jak se vám líbil tenhle článek?
Autor článku
Redakce CestakBydlení.cz

Tento článek pro vás připravili redaktoři magazínu CestakBydlení.cz. Testujeme a porovnáváme vše, co patří do domu, bytu, zahrady, či dílny. Obsah připravujeme tak, aby odpovídal na všechny důležité otázky, týkající se tématu.

Komentáře

Dobrý den, je Bofix vhodný k postřiku plevele mezi živým plotem? Konkrétně živý plot Jílm Sibiřský.
děkuji

Dobrý den,

ulice ve městech jsou postříkány Roundupem. Je to škodlivé pro lidi, zvířata, hmyz (včely, motýli atd.)
Ošetřené plochy nebývají nikde označeny. Po chodnících, parkovištích chodí hned
po postřiku psi. Není tak zajištěna minimální ochranná lhůta pro zvířata 14 dní. Ani to nestačí do ploch ošetřených Roundupem, nebo jiným postřikem s glyfosátem lezou neustále rádi psi. Od postřiku smrdí psi celý rok v ulicích, potom také močí na stromy a ty usychají.
Měly by se používat méně škodlivé metody hubení plevele ve městech pro životní prostředí. Plevel se může hubit např. vařící vodou, horkým vzduchem, nebo mechanicky kartáči.
https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/zvraci-slzi-nemohou-dychat-boj-mesta-s-plevelem-odnaseji-psi-20190711.html
Jakým způsobem lze tento nepříznivé stav ve městech zlepsit?.

Dobrý den,

okolí budov, trávníky, chodniky, parkoviště, záhony, hřiště je některých místech postříkáno chemickým postřikem. I když město Roundup již nepoužívá. V celem městě však smrdí ulice. Nepoužívá se zde jen jiný chemický postřik s glyfosátem, který se jen nejmenuje Roundup? Někde však Roundup používají občané a firmy stříkají Roundup i na městské chodníky a pozemky. Je to škodlivé pro lidi. Jezdí po něm auta, chodí po něm lidi např. před nakupními centry do obchodů, na nádražích. Do Roundupu lezou hlavně psi. Od něj smrdí celý rok postříkaná plocha a psi i v okolí. Jinde hubí plevel mechanicky, nebo vařící vodou. Ta nesmrdí vůbec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.