Poruchy kávovarů a chybové kódy nejprodávanějších značek

Georgina Babinová Téma 20. října 2020 2

Ráno není nic povzbudivější než vůně čerstvé kávy – a nic frustrujícího jako pohled na kávovar, který nefunguje. Naštěstí poruchy kávovarů vyžadují pouze základní dovednosti i nástroje a v ideálním případě vás jejich odstraněním provede návod k použití. Ten však máme ve zvyku „zapatrošiť” a najednou bezradně stojíme nad odstaveným zdrojem naší každodenní energie. Náš dnešní článek si dal za úkol přehledně seřadit běžné problémy jednotlivých typů kávovarů, možné poruchová hlášení nejoblíbenějších značek a nabídnout tipy na jejich řešení.

Poruchy kávovarů podle typu zařízení

Někdy, bez ohledu na to, jak dobře se staráte o svůj kávovar, může dojít k jeho poruše. Pravděpodobně i dojde. Ideální fungování spotřebiče může ovlivnit několik faktorů, od závažných elektrických problémů až po méně závažné, jako jsou usazeniny tvrdé vody, které ovlivňují chuť vašeho nápoje.

 

➡️ Kapslové kávovary

Jelikož kávovar na kapsle je jedním z nejjednodušších kávovarů na trhu (z hlediska technologie), pravděpodobně se nesetkáte s mnoha problémy. Přesto však je asi poslední věcí, se kterou byste se ráno věděli vypořádat je, že váš kávovar bliká a odmítá pracovat. Příčinou blikajících světel jsou však většinou běžné problémy, které lehce odstraníte:

 • stroj je v režimu odstraňování vápenatých usazenin – jedním z nejběžnějších důvodů, proč by kapslový kávovar mohl blikat je neúmyslné zapnutí procesu odstraňování vodního kamene. Pokud světla blikají rychle a stále blikají po dlouhou dobu, je to pravděpodobně tento případ a měli byste postupovat podle kroků k dokončení tohoto procesu. Tlačítka, které budou blikat jako indikace tohoto problému, byste měli držet stisknuté několik sekund, dokud nezazní zřetelné pípnutí. Když k tomu dojde, můžete pustit tlačítka a stroj by měl automaticky opustit režim odstraňování usazenin. Pokud to však nefunguje, problém pramení buď z jiného zdroje, nebo se týká něčeho závažnějšího, což by mohlo vyžadovat určitou odbornou pomoc.
 • stroj bliká, aby se zahřál – kávovar může blikat, protože se pouze zahřívá. To se stane, když zapojíte zařízení do sítě a náhodou stisknete kterékoliv tlačítko. Tlačítka začnou blikat a nezastaví se, dokud se nedosáhne požadovaná teplota, což znamená, že byste měli zvolit, kterou velikost šálku upřednostňujete a zařízení začne vařit.
 • blokována kapsle ve stroji – příležitostně se může vyskytnout zablokování tobolky v systému. Pokud k tomu dojde, stroj není schopen provozu, a proto upozorňuje pomocí kontrolky. Pokud jste vyzkoušeli předchozí kroky, ale světlo stále bliká, pak byste měli zkontrolovat zásobník na kapsle a zjistit, zda se tobolka náhodně nezablokovala. V takovém případě je třeba bezpečně ji odstranit a stroj by měl přestat blikat.
 • nízká hladina vody v nádrži – jedním z posledních problémů, se kterým se můžete u kapslových strojů setkat je nedostatek vody. Pokud se nádrž na vodu vyprázdní, zařízení nebude moci vykonávat své funkce a kontrolka začne blikat.

💡 Uvažujete nad koupí nového kávovaru? Podívejte se i na naše pravidelně aktualizované žebříčky automatických, pákových nebo kapslových kávovarů. Pro fajnšmekry tu máme i french pressy či moka kávovary.

 

➡️ Pákové espresso kávovary

Faktem je, že nedostatečným čištěním je způsobeno více problémů než skutečným selháním stroje, takže pákovému kávovaru může zcela stačit jednoduchá každodenní rutina údržby, nemluvě o tom, že tím zachováte i kvalitu kávy. A s čím se ještě můžete setkat?

 • stroj není napájen – pravděpodobně vypínač není ve správné pozici. Mnoho strojů má vypínače, které mohou být na více než jedné pozici. Světlo obvykle signalizuje, že jednotka je aktivována. K vypnutí elektriky mohou přispět i jiné části stroje, například cívka elektroventilu. Kromě toho, mnoho modelů, má bezpečnostní vypínač, který stroj vypne pokud se přehřívá.
 • stroj nevydává kávu nebo jen velmi pomalu – káva je umletá příliš jemně nebo natištěna příliš pevně. Zkontrolujte, zda není vypnut přívod vody a nebo vodní filtr zablokován. Není neobvyklé ani to, že nečistoty v přívodu vody ucpou ventil, který se otevírá, aby se do stroje dostala voda. Může to znamenat i problém s čerpadlem – to z času na čas selhává. Obvykle to rozeznáte podle hluku, který čerpadlo vydává. Dalšími důvody mohou být zanesení hlavy varné jednotky vodním kamenem – stačí když do kotle pustíte odvápňovací roztok, nebo selhání solenoidového ventilu. Pokud stisknete tlačítko na přípravu kávy, a uslyšíte kliknutí, ale neobjeví se žádná voda, pak se elektroventil neotevřel a pravděpodobně bude nutné ho rozebrat a vyčistit.
 • káva je vydána velmi rychle – stupeň mletí je příliš hrubý. Upravte stupeň mletí mlýnku tak, aby zrnka kávy byly jemnější. Nepoužívejte odleželou a vysušenou kávu.
 • káva prosakuje přes boky portafiltru a kávová zrna končí v šálku – použijte kartáč na vyčištění těsnění. Při přípravě kávy je důležité před vložením do stroje odstranit všechny volné zrnka z okraje koše, jinak nebude správně těsnit. Těsnění mohou být i staré a opotřebované a je třeba je vyměnit nejméně jednou ročně. Těsnění časem ztvrdnou v důsledku neustálého tlaku a provozu při vysoké teplotě.
 • špinavá voda pod strojem – zablokována odtoková hadice nebo výtok z odtokové nádrže
 • čistá voda pod strojem – existuje množství trubek, které distribuují páru a vodu po stroji – aby bylo možné zjistit, kde je problém, bude nutné odstranit vrchní část zařízení
 • žádná horká voda nebo pára – není provozní tlak. Váš přístroj nebude produkovat páru nebo horkou vodu, dokud nebude v bojleru dostatečný tlak. Pokud horká voda je ale pára ne, zkontrolujte, zda není tryska zablokovaná mlékem.
 • z parní trysky vychází voda – kotel se vylil. Pokud stroj nedetekuje hladinu vody v kotli, přeplní se a přeteče. Běžným problémem je hromadění usazenin na hladinové sondě.

Toto je jen několik obecných ukazatelů běžných problémů espresso kávovarů. Některé víte vyřešit sami, jiné budou možná vyžadovat technika.

Espresso z portafiltru

Pokud voda proteče přes filtr příliš rychle, žádá si to jemnější stupeň mletí

 

➡️ Automatické a semi-automatické kávovary

Poruchy kávovarů, které patří do této kategorie vás mohou zaskočit následujícími „symptomy”:

 • čerpadlo vydává hlasitý hluk – zkontrolujte, zda je v nádrži voda, nebo zda káva není příliš nahrubo umletá.
 • parní tryska nefunguje správně – mléko ji může ucpávat. Odeberte ji ze stroje a odeberte a důkladně vyčistěte. Jakmile je zpět na stroji, nechte tryskou projít vodu, abyste odstranili případné zbytky.
 • espresso vychází příliš rychle, je vodnaté a má málo nebo žádnou pěnu – káva může být mletá příliš hrubě, což poskytuje vodě příliš malý odpor. Voda bude protékat mezi kávovými zrny namísto přes ně. Dalším důvodem může být, že káva není dostatečně stlačena nebo je nerovnoměrně rozložená. Káva nemusí být čerstvá. Pokuste se ji podle možnosti umlít bezprostředně před použitím a kupujte čerstvě pražená zrna.
 • indikátor prázdné nádrže na vodu se rozsvítí, i když je nádrž na vodu plná – v zadním rohu většiny nádrží na vodu je magnetický plovák, který signalizuje nízkou hladinu vody. Pravděpodobně bude přilepený na dně.
  Zkuste ho uvolnit. Měl by se volně vznášet.
 • stroj hlásí, že zásobník na kávu je prázdný, i když není – kávová zrna mohly být vystaveny vlhkosti, obvykle po skladování v mrazničce nebo chladničce (při pokojové teplotě kondenzují). Vyprázdněte zásobník a nechte dokonale vysušit a mělo by to být v pořádku. Pokud ne, obraťte se na servisní středisko zařízení. A začněte uchovávat kávu v suchém a vzduchotěsném obalu mimo přímého světla a tepla (například v spíži). Některé stroje vás hlásí prázdný zásobník, jestliže víko chybí nebo není správně zavřené. Víko důkladně uzavřete a ujistěte se, že správně těsní. Nebo se v mlýnku mohl zaseknout cizí předmět. Pravděpodobně ho neuvidíte, pokud je to tak, takže budete muset zavolat do servisního střediska.

Na některé z těchto problémů se záruka nevztahuje (problémy s čištěním/odstraňováním usazenin a cizí předměty zachyceny v mlýnku nejsou kryty zárukou). Před odesláním k reklamaci vylučte co můžete doma.

Poruchy kávovarů se nevyhýbají ani automatickým modelům - opravář opravuje kávovar

 

Jaké poruchy kávovarů indikují chybové kódy a hlášení modelů oblíbených značek?

V této části vám nabídneme podrobné vysvětlení chybových hlášení kávovarů nejprodávanějších značek, doprovázené návrhy na jejich odstranění. Chybové zprávy se někdy netýkají konkrétní části, která je chybná, ale spíše identifikují proces, který se nedal dokončit. Před určením přesné příčiny poruchy to vyžaduje přezkoumání více částí zapojených do daného procesu.

 

DeLonghi

DeLonghiPřed více než stoletím začínala značka DeLonghi v Italském městě Treviso jako dílna náhradních dílů. Dnes je ztělesňuje italskej design a dokonalého řemeslného zpracování a její výrobky získaly celosvětovou reputaci v oblasti inovací a komunikují kvalitu v jakémkoli jazyce.

Doplnit nádrž na vodu

 • hladina vody v nádrži je nízká, nebo nádrž není správně zasunuta – doplňte vodu v nádrži, resp. zkontrolujte zda je zásobník na svém místě

Umletá příliš jemně nastavte mlýnek

 • stroj nemůže připravit kávu, protože ve vodním okruhu je vzduch – stiskněte odpovídající ikonu a vypouštějte vodu z výtoku, dokud nebude průtok nepřetržitý a pravidelný
 • mletí je příliš jemné a káva se vydává příliš pomalu – Během provozu mlýnku na kávu otáčejte knoflíkem pro nastavení mletí jedním kliknutím ve směru hodinových ručiček směrem k ‘7’. (Efekt je viditelný až po přípravě 2 káv). Pokud je výdej stále příliš pomalý, opakujte postup korekce a otáčejte knoflíkem pro nastavení mletí o další kliknutí, dokud nebude káva vydávána správně. Pokud problém přetrvává, stisknout ikonu OK a nechat téct vodu z adaptéru dokud není výdej korektní.

Zasunout vydavač vody

 • vydavač vody není vložen, nebo je vložen nesprávně – zasuňte vydavač až na doraz

Vyprázdnit nádobu na zbytky kávy

 • nádoba na mletí je příliš plná nebo uplynulo více než 3 dny od poslední přípravy kávy (tato funkce je zodpovědná za hygienu stroje) – nádobu vyprázdněte a vyčistěte. Důležité: Při vyjímání odkapávací misky MUSÍ být nádoba na sedlinu vyprázdněna, i když není zcela plná. Pokud tak neučiníte, při přípravě dalších káv může nádoba naplnit více, než by se očekávalo a stroj ucpat.

Vložit nádobu na zbytky kávy

 • po vyčištění se nádoba na sedlinu nevložila na místo – otevřete servisní dvířka a vložte zásobník

Vložit zásobník na mléko

 • nádrž na mléko není na svém místě – vložte nádobku na mléko

Odvápnění

 • stroj musí být odvápněn – odvápňovací postup se musí provádět co nejdříve

Nasypat mletou kávu

 • funkce „mletá káva” byla zvolena, aniž by se káva nasypala do zásobníku – vložte mletou kávu do zásobníku a deaktivujte funkci mletí
 • násypka je ucpaná – vyprázdněte trychtýř pomocí plastového nože

Snížit dávku kávy

 • použilo se příliš mnoho kávy – vyberte jemnější chuť nebo snižte množství před mleté kávy a potom kávu znovu připravte.

Naplnit zásobník zrnkové kávy

 • zásobník na kávu je prázdný – naplňte ho
 • zásobník na mletou kávu je ucpaný – vyprázdněte a uvolněte zásobník pomocí plastového nože

Zasunout jednotku spařovače

 • po vyčištěný nebyl spařovač zasunutý na místo – zasuňte spařovač

Zavřít dvířka

 • servisní dvířka jsou otevřené – zavřete jejich

Všeobecná výstraha!

 • vnitřek spotřebiče je velmi znečištěnej – důkladně vyčistěte vnitřek spotřebiče. Pokud se zpráva zobrazuje i po vyčištění, kontaktujte zákaznický servis.

Použít knoflík CLEAN

 • připravoval se mléčný nápoj a vedení se musí pročistit – stiskněte tlačítko CLEAN a podržte ho stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí indikátor průběhu

💡 Kontakt na DeLonghi servis

Poruchy kávovarů DeLonghi obvykle pomocí uvedené příručky odstraníte i sami, ale může se stát, že je nutná odborná pomoc. Kontakt najdete na stránce delonghi.com/cz, kde si můžete vyhledat nejbližší servisní středisko v okolí, podle vaší adresy.

 

Philips (Saeco)

Philips

Před 120 lety společnost Philips přišla na trh s jedinou žárovkou, která poskytla světlo miliardám lidí a od té doby prošla opravdu dlouhou cestu. Stala se jednou z nejuznávanějších značek současného trhu a zárukou kvality a efektivnosti.

Chybový kód 01: Kávomlýnek nefunguje správně

Kód E01 indikuje, že násypka na kávu je ucpaná mletou kávou a blokuje mlýnek. V tomto případě postupujte následovně:

 • vypněte stroj a počkejte 15-20 vteřin
 • vyberte varnou jednotku
 • otevřete víko násypky na mletou kávu a rukojetí lžíce nebo plastovým nožem uvolněte uvízlou kávu. Může být třeba použít sílu. Veškerou vysypanou mletou kávu vysajte vysavačem.
 • pak přiložte vysavač k otvoru násypky na kávu a zakryjte násypku rukama. Nebo naopak, přiložte vysavač k horní části a zakryjte spodní část.
 • vložte varnou jednotku a zapněte stroj

Chybový kód 03: Varná jednotka je znečištěná

Kód E03 znamená, že v spařovací jednotce je příliš mnoho nečistot a nepracuje správně. V tomto případě postupujte následovně:

 • vypněte stroj a počkejte přibližně 15-20 vteřin
 • vyberte varnou jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH” na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete směrem k sobě
 • důkladně ji opláchněte vlažnou vodou a nechte usušit
 • vložte ji na místo

Chybový kód 04: Varná jednotka není správně vložena

Když se objeví kód E04, spařovací jednotka není na svém místě. Otevřete servisní dvířka a zatlačte varnou jednotku. Když uslyšíte cvaknutí, dosedla na místo.

Chybový kód 05: Ve vodním okruhu je vzduch

Uvolníte ho následovně:

 • vypněte stroj
 • vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr
 • nádržku na vodu naplňte vodou a vložte na místo
 • zapněte stroj. Když se zahřeje, zvolte funkci Horká voda a nechte vytéct 2-3 šálky vody.

Chybový kód 14: Kávovar je přehřátý

 • přístroj vypněte alespoň na 30 minut a nechte vychladnout

Chybový kód 11 nebo 19: Kávovar se potřebuje přizpůsobit pokojové teplotě

 • kávovar potřebuje čas, aby se mohl přizpůsobit z přepravní/venkovní teploty pokojové teplotě. K tomuto jevu častěji dochází v zimním období, zejména, když jsou teplotní rozdíly výrazně vysoké – vypněte ho alespoň na 30 minut a poté zapněte.

💡 Kontakt na Philips servis

Pokud se na kávovaru zobrazují jiné chybové kódy nebo uvedené postupy nevyřeší problém budete potřebovat odbornou pomoc. Seznam autorizovaných servisních středisek najdete na stránce philips.cz.

 

Jura

Jura

Jura, také známá jako Jura Elektroapparate AP, je Švýcarská společnost, která byla založena v roce 1931 panem Leo Henzriohom.
Její příběh se začal psát s řadou výrobků pro domácnost, ale jakmile se dostala i do světa kávovarů, už se neohlížela zpět. Postupně ukončila výrobu většiny svých dalších produktů, aby zaměřila veškerou svou inovativní energii na kávovary. Jura vyrábí výhradně plně a super automatické stroje. Charakterizuje je jednoduchý, elegantní design. Zajímavostí je, že k této výrobní a distribuční společnosti se hlásí i Roger Federer.

Chybový kód 1 a 2 – termoblok selhal při dosahování požadované teploty, resp. po dosažení správné teploty

 • tepelný senzor na termobloku je poškozen – vizuálně zkontrolujte korozi snímače teploty a kontaktních kolíků. Kontakt, který se připojuje k bojleru, bude mít kávově zabarvenou bublinu, která výrazně vyčnívá z připojení, pokud je senzor poruchový. Vyměňte snímač teploty. vizuálně zkontrolujte, zda není poškozený kabel k teplotnímu senzorům nebo zda nejsou kontakty poškozeny. Pokud je to tak, vyměňte/opravte kabel.
 • ochrana před nadměrnou teplotou je vadná nebo vybitá – vizuálně zkontrolujte korozi pojistky a kontaktních kolíkov. Doporučuje se vyměnit snímač teploty a pojistku.
 • termoblok je chybný – v průběhu času může být termoblok zanesený, což brání dosažení požadované teploty – vyměňte termoblok, snímače a pojistky.

Chybový kód 3 a 4 – termoblok páry se nepodařilo dosáhnout požadovanou teplotu, resp. překročil maximální teplotu

 • tepelný senzor na parním termobloku je poškozen – vizuálně zkontrolujte, zda není poškozený kabel k teplotnímu senzoru nebo zda nejsou kontakty poškozeny. Pokud je to tak, vyměňte/opravte kabel.
 • ochrana před nadměrnou teplotou je vadná nebo vybitá – vizuálně zkontrolujte korozi pojistky a kontaktních kolíkov.Odporúča se vyměnit snímač teploty a pojistku.
 • termoblok páry je vadný – vyměňte termoblok, snímače a pojistky.

Chybový kód 5 – Požadovaná teplota na přípravu kávy nebyla dosažena

 • termoblok je silně zkorodovaný nebo zanesený vodním kamenem, což mu brání v dosažení požadované teploty na přípravu kávy – vyměňte termoblok

Chybový kód 6 – keramický ventil/distributor vody selhal

 • keramický ventil se nevěděl spustit. Tento ventil distribuuje vodu do potrubí na horkou vodu, kávovaru a parního potrubí. V průběhu času se ventil zanese vodním kamenem, proto nemůže přepínat mezi výše uvedenými funkcemi – vyčistěte kontaktní kolíky, osušte je a případně použijte kontaktní sprej, resp. vyměňte keramický ventil.

Chybový kód 7 a 8 – Porucha keramického ventilu, enkodéru nebo varné jednoty

 • enkodér, keramický ventil ani varnou jednotku nelze aktivovat – volejte servisního technika

Chybový kód 9 – Stroj se po zapnutí správně nezahřál

 • relé na DPS mohou být vadné
 • kontakty na topných tělesech mohou být zkorodované. Vizuálně zkontrolujte všechny kontakty v topném okruhu.

Chybové kódy 10 až 14

 • volejte servisního technika

Chybový kód 15 – Krokový motor selhal při inicializaci ventilačního systému

 • toto hlášení naznačuje, že při spuštění ventilačního systému se vyskytl problém. Krokový motor, který je zodpovědný za aktivaci ventilačního systému (větrací otvory umístěny v horní části stroje), může být příčinou poruchy. Aby mohl stroj pracovat, musí být tyto větrací otvory otevřené.

Hlášení zásobníku na zrnkovou kávu – Dávkování kávy se předčasně zastaví

 • nože mlýnku jsou opotřebované a je třeba je nabrousit. (Obvykle to je nutné mezi 3 000 – 6 000 šálky).
 • vyčistěte mlýnek – zbytky zrnkové kávy se mohou rychle akumulovat, čímž se snižuje účinnost mlýnku. Olejnaté zrnka seriózní sníží účinnost mlýnku; to však neznamená, že byste je neměli používat. Upravte nastavení mletí na hrubší úroveň. Kromě toho použití olejnatých bobů vyžaduje odhodlání na údržbu. Mlýnek i varnou jednotku je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo závažným poruchám. Komponenty špinavého stroje pracují mnohem těžší než součástky čistého stroje.

Hlášení o vodním systému – Chyba v oběhu vody

 • ve vodním oběhu je únik – podle potřeby vyměňte O-kroužky a hadice.
 • vyměňte membránový regulátor (nejběžnější). Vodní čerpadlo se často stává hlučnějším v důsledku zablokování uvnitř membránového regulátoru, což zase zabraňuje tomu, aby požadovaný tlak na udržení rovnoměrného průtoku vody přes stroj procházel přes regulátor.
 • zablokování ve vodním okruhu – brání volnému toku vody. Podle potřeby vyměňte zablokované komponenty (ventily/konektory/trubky/hadice).
 • může být nutné vyčistit nebo vyměnit průtokoměr – otevřete horní část průtokoměru otáčením proti směru hodinových ručiček, abyste vyčistili vnitřek.
 • solenoidový ventil může být ucpaný vodním kamenem – jestliže solenoidový ventil spojuje tlakové hadice pomocí Legrisovho konektoru, pak je možné je odstranit a vyčistit nebo vyměnit. Pokud je spojuje pomocí sponek, je třeba vyměnit celý ventil.

💡 Kontakt na Jura servis Pokud váš kávovar hlásí poruchu, která vyžaduje pomoc servisního technika, kontakt na zákaznickou podporu naleznete na stránce cz.jura.com.

 

Gaggia

Gaggia

Gaggia je Italská společnost založená v roce 1947. Specializuje se na výrobu kávovarů. Vlastní ji společnost Saeco (kterou koupil Royal Phillips Electronics v roce 2009), ale má samostatnou linii kávovarů a kavárenských doplňků. Příběh říká, že Achielle Gaggia je zodpovědný za patentování originálního espresso stroje v roce 1938, čehož výsledkem je, že Gaggia zásadně změnila svět espressa a její stroje se pyšní prestiží spojenou s dokonalou krémovou pěnou.

Chybový kód 01 – Mlýnek je zablokován

 • mlýnek je ucpaný zrnky nebo zbytky kávy – Odstraňte kávu z mlýnku. Zvolte nejtlustší stupeň mletí. Na dokonalé vyčištění mlýnku použijte vysavač. Zejména v části skluzu, kde se zrnka dostávají dovnitř stroje. Dejte kávu zpět do zařízení. Musí být suchá. Otestujte stroj, abyste zjistili, zda dokáže úspěšně připravit espresso. Pokud ano, spusťte na tomto hrubém nastavení 2-3 další šálky abyste si mohli být jisti, že systém neobsahuje staré kávové usazeniny. Jakmile je stroj na tomto nastavení funkční, můžete začít upravovat mletí podle vašich preferencí.

Chybové kódy 03 nebo 04 – Problém ve varné skupině

 • pokud stroj zjistí, že motor varné jednotky se příliš namáhá, zabudovaná pojistka zabrání samovolnému poškození varné jednotky; stroj přestane pracovat a zobrazí chybu. Tento problém se obvykle vyřeší běžnou údržbou. Nejdříve restartujte zařízení, aby se odstranilo chybové hlášení a varnou jednotku vyjměte. Pokud se nevybírá snadno, nevytahujte ji násilím. Je zaseknutá v pracovní poloze a bude nutné ji správně resetovat. Pokud se varná jednotka nevrátí do původní polohy, motor, který manipuluje s varnou jednotkou, se může poškodit a stroj může vyžadovat opravu. Pokud se varná jednotka dá snadno vyjmout, opláchněte ji studenou vodou a nechte ji vyschnout. Znovu vložte varnou jednotku do zařízení a zkuste uvařit kávu.

Chybový kód 5 – Problém ve vodním okruhu

 • ve vodním okruhu je vzduch – odeberte a následně vraťte zpět do stroje vodní nádrž. Ujistěte se, že vkládáte nádrž správně. Zkontrolujte, zda je místo pro nádrž čisté. Pokud používáte filtr INTENZA+, vytáhněte ho z vodní nádrže a zatřeste ním pro odstranění vzduchu z filtru. Potom vraťte filtr zpět do vodní nádrže.

Chybový kód 14 – Stroj je přehřátý

 • vypněte stroj alespoň na 30 minut

💡 Kontakt na Gaggia servis

Profesionální opravu a servis kávovarů značky Gaggia spolu s originálními náhradními díly vám poskytne tým Fixservisu, se servisní centrálou v Praze.

 

KRUPS

Krups

Rodinný podnik se 110 let spojoval výlučně s výrobou vah vyráběnými pod značkou „Krups Ideal” – vysoce kvalitních přístrojů pro soukromé zákazníky a maloobchodníků. Výrobu prvních elektrických kávomlýnků spustil v roce 1956. V současnosti je členem Groupe SEB a působí v téměř 150 zemích na pěti světadílech. Díky rozmanité nabídce výrobků se těší opravdu silné pozici.

Chybový kód 2 – Distributor nefunguje

 • doporučuje se výměna distributora

Chybový kód 5 – Zablokovaný vodní okruh (vodoměr, čerpadlo, rozvaděč, motor rozvaděče, mikrospínač)

 • kontaktujte zákaznický servis

Chybový kód 6 – Únik vody

 • doporučená výměna distributora
 • kontaktujte zákaznický servis

Chybový kód 7 – Zablokovaný mlýnek na kávu

 • pokuste se mlýnek na kávu vyčistit, pokud to nepomůže kontaktujte servisní středisko

💡 Kontakt na Krups servis Autorizovaný servis Krups podle lokality vašeho bydliště můžete vyhledat na stránce krups.cz.


Jak se vám líbil tenhle článek?
Autor článku
Profilový obrázek

Redaktorka magazínu Cestakbydleni.cz. Rada cestuji, mám ráda lidi a život, který bychom si už bez různých pomocníků do kuchyně nebo domácnosti ani neuměli představit. Někdy se však ztrácíme v bludišti nesčetných možností, které nám moderní technologie nabízejí. Doufám, že i mé články vám trochu pomohou v orientaci a také díky nim se rozhodnete vždy správně.

Komentáře

Dobrý den,autom.kávovar Krups Evidence EA 890110 v záruce…cca týdenní používání…od začátku při přípravě nápojů vychází hodně páry z odkapávače nahoru na šálek…je potom mokrý a horký…je to dárek pro mou dceru a takový problém.Mám tento kávovar také a mě žádná pára okolo nevychází…myslím,že je to i nebezpečné…odkapávač i šálek jsou potom horké a šálek ještě k tomu vlhký od té páry.Děkuji za radu Šlajchrtová Alena

Při automatickém odstraňování vodního kamene voda vytéká do misky místo do nádobky pod tryskami…. A i po proběhlém cyklu zůstává na displeji 0 minut

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.