Plevele v trávníku, co dělat (+ ochrana proti škůdcům a nemocem trávníku)

Vladimír Rejholec Téma 4. dubna 2021 1

Někteří lidé si myslí, že právě trávník je méně náročný na údržbu než ostatní kvetoucí či užitná zeleň. Plevele v trávníku rovněž velmi nehrozí, netrpí ani chorobami a neničí ho žádné škůdci. Opak je však pravdou. Viz velký přehled přehled plevelů, chorob a škůdců vyskytujících se v okrasném či užitkovém trávníku.

Čtěte dál a dozvíte se například i to jak čelit nejčastěji se vyskytujícím plevelům v trávníku, co dělat proti krtkovi, či jak se bránit různým houbovitým chorobám napadajících travní rostliny, a mnoho dalších zajímavých informací. Zorientujete se v něm velmi snadno. Nejprve základní popis plevele / škůdce / onemocnění – pak jak se projevuje – a nakonec jako proti tomu bojovat, včetně prevence.

Plevele v trávníku

Pod pojmem „plevele v trávníku” si můžeme představit jakékoliv rostliny, které do daného typu trávníku nepatří a jsou tam nežádoucí. Klidně se tak může stát, že pokud v okrasném trávníku je rostlina považována za nebezpečnou plevel, v užitkovém, respektive extenzivním, krajinném trávníku (například stále populárnější kvetoucí trávníky) je takový druh vítaným druhem? Sedmikráska, zda jetel plazivý a další kvetoucí druhy.

Plevele se do vašeho trávníku mohou dostat z půdní zásoby semen, částí oddenků a kořenů (pýr), rozšiřují se větrem (pampeliška, pcháč), přenášet se dokonce mohou i stroji a nářadím, zda oděvem člověka a domácími zvířaty (lipnice roční, béry, svízel).

Základní prevencí je udržování trávníku v co nejlepším stavu a kondici, protože jen zdravý a hustý trávník je přirozenou bariérou mezi semenem plevele a půdou. Pokud se plevel v trávníku už vyskytne, je třeba ji co nejdříve eliminovat (ručně, chemicky – viz vhodný postřikovač).

Ukázat více

 

Nejčastěji se vyskytující plevele v trávníku

➡️ Novozakladané trávníky

V novozakladaných trávnících jsou největším problémem teplomilné jednoleté trávy (✅ jednoděložné rostliny) jako ježatka kuří noha, béry (Setaria spp.), případně rosička krvavá, chundelka metlice – tyto druhy lépe zvládají teplo a sucho během léta, účinný herbicid není u nás pro malé zahrádkáře dostupný (ve velkém je to minimálně 5 litrové balení přípravku s názvem Puma Extra), i proto je spíše vhodný mechanický zásah. Problémem je také vytrvalý pýr plazivý.

🌿 Ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli)

Ježatka kuří noha je jednoletá tráva, která vytváří mohutné trsy v mladém trávníku hlavně v létě. Je známá svou vysokou tolerancí na sucho a vysoké teploty. Vyskytuje se v teplejších oblastech na celém území jako na vlhčích, tak i sušších půdách.

🌿 Mohar zelený (Setaria viridis)

Mohár zelený, alias mušec, je jednoletá tráva s mohutnými trsy, která se objevuje zejména v mladém trávníku v létě. Nejúčinnějším řešením je čím dříve trsy z trávníku odstranit. Mimoto nesnáší časté sečení, hnojení, zavlažování a z trávníku se zvykne během jednoho, dvou let zcela ztratit. Vyskytuje se hojně na celém území, nížinách i podhorských oblastech.

🌿 Mohar šedý (Setaria pumila)

Podobně jako Mohar zelený, i Mohar šedý zahrádkáři přezdívají mušec a škodí také hlavně v mladém trávníku. Na rozdíl od dříve jmenovaného se však vyskytuje spíše v teplejších oblastech.

🌿 Rosička krvavá (Digitaria sanguinalis)

Rosička krvavá je velmi rychle rostoucí jednoletá tráva a v mladém trávníku potlačuje normální růst kulturních trav. Vyskytuje se v teplejších oblastech, spíše písčitých a vysychavých půdách se zásaditou půdní reakcí. Má hlubší kořenový systém.

🌿 Smetáček obecná (Apera spica-venti)

Jednoletá rychle rostoucí tráva Metlička obyčejná se vyskytuje hlavně v mladých trávnících. Osidluje písčité i hlinité půdy, vlhké i vysychavé, spíše výživné s neutrálním pH.

🌿 Pýr plazivý (Elymus repens)

Pýr je typický vytrvalý plevel s bohatým kořenovým systémem a oddenky, kterými se nejčastěji rozšiřuje po pozemku. Je hrozbou hlavně pro mladý trávník, v němž svými širokými šedozelenými listy potlačuje růst kulturních trav a kazí celkový vzhled trávníku. Nesnáší však časté a nižší sekání a zatěžování, takže v starších trávnících se už velmi nezvykne objevovat.

Z ✅ dvouděložných plevelů se v nově zakládaných trávnících vyskytují například Hluchavky (Lamium spp.), Hořčice rolní (Sinapis arvensis), Kokoška pastuší tobolka, Penízek rolní, lebedy (Atriplex spp.), Rozrazily (Veronica spp.), Ptačinec žabinec, Žltnice maloúborová, Merlík bílý a další druhy (z vytrvalých plevelů i Pcháč oset a Rdesno ptačí).

Zmíněné rostliny vynikají rychlým vývojem, kdy kulturní trávy v trávníku jednoduše předčí. Nedoporučuje se chemické ošetření hned – může totiž dojít k poškození vzcházejících trav – optimálním termínem je aplikace po třetí seči, popřípadě pravidelným sekáním tyto plevele v trávníku vymizí samovolně.

🌿 Hluchavka purpurová (Lamium purpureum)

Hluchavka purpurová je docela hojný jednoletý plevel, která se v trávníku často zabydlí ještě předtím než vzejdou trávy. Pravidelným sekáním ustupuje. Podobně jako příbuzný druh Hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule).

🌿 Žltnica maloúborová (Galinsoga parviflora)

Žltnica je jednoletý bohatě kořenící plevel, vyskytuje se na dobře hnojených a zavlažovaných plochách v teplejších oblastech. Je velmi odolný a snese i extrémní podmínky.

🌿 Kapsička pastuší (Capsella bursa-pastoris)

Obecně velmi rozšířený jednoletý ozimý plevel, který oblibě vlhčí a výživné půdy. Plody „Šešulka” připomínají kožené tašky srdcovitého tvaru, jaké kdysi nosili pastýři – odtud název. Listy tvoří přízemní růžice, které omezují růst trávníku.

🌿 Penízek rolní (Thlaspi arvense)

Tento jednoletý plevel škodí hlavně v mladém trávníku, kde potlačuje růst trávy. Vyskytuje se hojně na celém území bez specifických podmínek na půdu. Rychle se šíří semeny, pravidelným sekáním trávníku tomu účinně zabráníte.

🌿 Loboda konáristá (Atriplex patula)

Jednoletý pozdní jarní plevel je hojný na celém našem území. Rychle a ve velkém počtu se umí vysemenit (na rostlině jedné zraje více než 1000 nažek) a šíří se větrem, vodou, ale i kompostem.

🌿 Veronika perská (Veronica persica)

Jednoletá efemérního dvouděložných rostlina, která se dokáže na výživných půdách bohatě větvit. Přednost dává na dusík bohatým, hlinitým půdám. Problém způsobuje hlavně v mladých trávnících na jaře, kde potlačuje růst trav.

🌿 Ptačinec prostřední (Stellaria media)

Ptačinec prostřední je velmi nepříjemná jednoletá plevel, která kvete a roste téměř po celý rok – a tak i produkce jejích semen je v podstatě nepřetržitá. Vyskytuje se hojně na celém našem území – oblibě spíše vlhké výživné půdy bohaté na dusík.

🌿 Merlík bílý (Chenopodium album)

Merlík bílý je jarní pozdní plevel rozšířen na celém území a na všech druzích půd. Rozmnožuje se výhradně semeny, které si dokáží udržet klíčivost i 10 let. Pravidelným sekáním trávníku mu nedáte šanci dospět do fertilního stavu.

🌿 Svlačec rolní (Convolvulus arvensis)

Svlačec rolní je rychle rostoucí popínavá rostlina (vytrvalá), která když nemá oporu tak se plazí. Rychle se šíří jako semeny, tak i kořeny (poměrně hluboko kořenící rostlina). Nemá velké výhrady vůči jakýmkoli klimatickým a půdním podmínkám.

➡️ Starší trávníky

Plevele vyskytující se na starších travních plochách jsou zejména dvouděložné. Mezi nejznámější druhy vyskytující se v trávnících patří pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, sedmikráska obecná, rdesno ptačí, pcháč oset, mochna husí, řebříček obecný, jetel plazivý a mnohé další.

Ve starších trávnících se plevele z kategorie jednoděložných trav vyskytují sice vzácněji, ale není větší problém v něm natrefit například na takovou lipnice roční (Poa annua). V některých trávnících se může vyskytnout i Lipnica obecná (Poa trivialis).

🌿 Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

Pampeliška patří mezi typické vytrvalé plevele v trávníku, která v něm vytváří mohutné trsy. Je běžná na všech druzích půdy, šíří se větrem na velké vzdálenosti a rychle kolonizuje prázdná místa. Je to sice léčivá rostlina, ale zároveň i velmi invazivní, která se rychle rozmnožuje (i semenem, i kořeny). Trávníky „miluje”, hlavně ty s dobrou závlahou. Velmi těžko se z trávníku likviduje – je proto nutné opakovat zásahy (chemické ošetření či manuálně vytrhávání).

🌿 Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

Další rostlina hojně se vyskytující v starších trávnících – i na nízko sečených. Listová růžice sedmikrásky je totiž často mimo dosah žacího ústrojí a květy sedmikrásky v typickém okrasném trávníku narušují jeho vzhled. Její výskyt bývá často podmíněn nedostatečným hnojením. Na druhou stranu – je velmi vítanou součástí takzvaných kvetoucích trávníků… (užitkových, extenzivních, krajinných).

🌿 Truskavec ptačí (Polygonum aviculare)

Truskavec ptačí se hojně vyskytuje na celém území a na všech typech půd (ačkoli je náročnější na dusík vyskytuje se i na chudých půdách). Vytváří velké množství poléhavý bylinu, které jsou velmi tvrdé. Rychle osidluje prázdná místa včetně vyšlapaných chodníčků. Rozmnožuje se výhradně semeny, které si udržují stabilní klíčivost několik let.

🌿 Pcháč rolní (Cirsium arvense)

Tento vytrvalý plevel vyskytující se hojně od nížin až po horské oblasti má mimořádně dlouhé kořeny, které dokonce můžete najít až v hloubce 3 m! Velmi rychle se rozšiřuje – hlavně na volných místech. Dává přednost půdám s bohatým obsahem dusíku a rozšiřuje se jako okřídlenými nažky, tak i vegetativní svými kořeny. Pcháč se ničí pokud to jde nejprve mechanicky, později i chemicky vhodným herbicidům.

🌿 Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

V travních porostech se nejčastěji vyskytuje ze široké rodiny jitrocele právě jitrocel kopinatý, případně ještě i jitrocel prostřední (Plantago media) či jitrocel větší (Plantago major), který je dokonce pro trávník nejnebezpečnější, protože většina z nich nejširší listovou růžici přitisknutou k zemi. Jitrocele se běžně vyskytují na zatěžovaných trávnících s utužení půdou. Při jeho ničení nejvíce zabírá selektivní herbicid a častěji sečení, aby se rostliny nevysemenili.

🌿 Heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum)

Heřmánkovec přímořský je jednoletý ozimý plevel, jejíž v podstatě vyhovují všechny podmínky – suché i vlhké půdy, chudé i výživné, písčité i jílovité… Hlavním zdrojem šíření jsou semena, které se dostávají do půdy vlastním vysemenením rostliny, ale i vodou, osiva, či hnojem.

🌿 Řebříček obecný (Achillea millefolium)

Žebříček, alias řebříček, je velmi odolný plevel vůči suchu a pohodlně se vyskytuje i na chudých půdách s nedostatkem živin. Jinak je to vytrvalá rostlina s plazivým a mnohohlavou oddenkem. Z trávníku ho dostaneme ručně nebo vhodně zvoleným selektivním herbicidem.

🌿 Jetel plazivý (Trifolium repens)

Jetel plazivý je jinak významná pícnina, v typickém okrasném trávníku je však jeho výskyt nevhodný. Jetel se totiž rychle rozrůstá do prostoru a tak za chvíli můžete mít trávník sice zelený, ale zcela bez trávy. Hlavně nešľachtené formy jetele plíživé se šíří v kruzích a narušují vzhled trávníku. Na druhou stranu, některé kultivary používané ve speciálních travních směsích (eco lawn, kvetoucí trávníky) jsou pro tento typ trávníku prospěšné i z toho důvodu, že půdě dodávají přirozeně dusík (díky nitrifikačních bakteriím na kořenech).

🌿 Lipnice roční (Poa annua)

Tato jednoletá jemnolistová tráva rychle zaburiňuje trávník. Je známá tím, že bohatě kvete a rychle se rozmnožuje. V porostu působí nežádoucně už jen kvůli své světlezelené barvě. Přímá ochrana neexistuje, prevence jejího výskytu spočívá v pravidelném a dostatečném poléváním trávníku a pravidelném odstraňování staré trávy (podpora lepšího zahuštění trávníku). V některých trávnících se ještě může objevit jako plevelných typ Lipnice obecná (Poa trivialis).

Preventivní opatření na potlačení plevele v trávníku

 • ještě před založením trávníku je třeba celou plochu ošetřit některým z totálních herbicidů (Roundup, Kaput Green, Touchdown)
 • optimální termín na výsev trávníku je klíčový – je třeba zvolit takový, při kterém mají trávy největší šanci rychle pokrýt celou plochu (počítejte s tím, že na jaře či na podzim při dostatku vláhy dokáží semínka trav vyklíčit už do jednoho týdne)
 • na výsev třeba použít co nejkvalitnější osivo – to znamená bez příměsí a se zaručenou klíčivostí
 • pravidelné sekání a hnojení trávníku podporuje rychlé zapojení porostu a jeho zhuštění – tím menší šanci prosadit se budou mít plevele v trávníku
 • poškozené části trávníku je třeba obnovovat novým osivem čím dříve tak, aby se tam plevel velmi nerozšířil

💡 Praktický TIP: ověřte si jaký máte doma půdní trávníkový substrát

Častým zdrojem plevelů totiž bývají i běžně prodávané půdní substráty. Jak to zjistíte? Naplňte květináč koupeným substrátem, umístěte ho do místnosti s teplotou 20 stupňů a zavlažte. Semena plevelů, které se v něm nacházejí, vyklíčí do 10-14 dní. Pokud je substrát velmi infikován semeny rostlin, raději ho při založení trávníku nepoužívejte!

 

Mechanické opatření

 • opakovaná likvidace vzcházejících plevelů kultivováním půdy (vhodný kultivátor)
 • optimální termín prvního sečení – takto se dokáží zlikvidovat více druhů jednoletých plevelů, které dále už nenarostou
 • několik plevele z již zapojeného trávníku (jitrocel, pampeliška, ježatka kuří noha a další) se dají vybrat ze země nožem či jiným vhodným nástrojem, je to ale opatření, které lze aplikovat spíše na menších plochách a při menší míře zaplevelení
💡 TIP na produkt - Fiskars 1020125
Fiskars 1020125
 • teleskopický vytrhávač plevele
 • pohodlné vytrhávání plevele s každou výškou postavy
 • dlouhé čelisti z nerezové oceli uchopí kořeny ze čtyř stran a díky působení páky plevel vytrhnou
 • rostlinu po vytržení uvolňuje stahovací systém
1 460 Kč

💡 TIP č.1: odeslání zboží v den objednávky (pokud je do 12:00)💡 TIP č.2: doprava od 119 Kč (nad 2000 Kč zdarma)💡 TIP č.3: platby: kartou, hotově, online, převodem, dobírkou, na fakturu

Ukázat více

 

Chemická ochrana / postřik (herbicidy)

Neselektivní totálně herbicidy

 • používají se před výsevem, respektive založením trávníku (i pokládkou předpěstovaného travního drnu)
 • cílem je zničení hlavně vytrvalých plevelů jako je například pýr, který jinak mohou intenzivně poškodit nově založen trávník
 • totálně herbicidy „totálně” likvidují na pozemku všechno zelené a tudíž se logicky nemohou použít již v založeném trávníku
 • podmínkou optimální účinnosti je aplikace herbicidu na plně vyvinuté listy plevele a tak maximálně přijetí účinné látky rostlinou
 • následná kultivace by měla optimálně proběhnout až po 14 dnech po aplikaci postřiku

Selektivní herbicidy

 • fungují na principu ničení dvouděložných rostlin, zatímco jednoděložné trávy nepoškozují (půdní fungují trochu jinak)
 • půdní herbicidy – nepůsobí na již vzešlé plevele v trávníku, ale brání jejich klíčení (včetně trav), v trávníku se aplikují po sekání, aby se zajistil jejich maximální průnik na půdu (například přípravek Stomp Aqua)
 • kontaktní herbicidy – jsou dotykové a působí na list nebo stonky, které po jejich zásahu odumírají, působí rychle, na vytrvalé plevele v trávníku se ale velmi nevyplatí, protože ty znovu vyraší z oddenků či kořenů (například přípravek Basagran)
 • systémové herbicidy – pro potřeby trávníku a malého zahrádkáře jsou nejvíce používané, po aplikaci pronikají postupně přes listy až do kořenů a oddenků, přičemž následně plevele v trávníku kompletně odumírají, tyto přípravky se aplikují minimálně týden po sekání a nechávají působit další týden až 10 dní
 • pozor: selektivní herbicid se nesmí používat na trávník, který se sel dříve než před půl rokem (neplatí pro kobercový trávník), může poškodit mladé rostliny trav, které ještě nejsou zcela odolné
 • postřik na plevel se v žádném případě neprovádí na čerstvě posečeném trávníku, a také platí, že po aplikaci by se neměl ještě týden sekat, použít můžete bez větších obav některé ze známých selektivních herbicidů jako je Bofix, Starane, zda Lontra (systémové herbicidy)
💡 TIP na produkt - Floraservis BOFIX 1 L
Floraservis BOFIX 1 L

Bofix je mezi zahrádkáři nejznámější a nejvyhledávanější postřikový herbicid na hubení odolných dvouděložných plevelů. Do rostlin proniká prostřednictvím listů, účinná látka je následně translokována až do kořenů. Nakonec po krátkém čase (přibližně týden) dochází k vadnutí a postupnému odumření zasažené plevele v trávníku.

💡 TIP č.1: srovnání cen ve všech dostupných eshopech💡 TIP č.2: možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem"

Ukázat více

💡 Vše o postřicích na plevel: Informace o tom jak používat herbicidy správně a který postřik je kde nejvhodnější najdete v našem článku: Vybíráme postřik na plevel – který je nejúčinnější?

 

Mach v trávníku (+ řasy a sinice)

🌿 Mach / mechorosty

Mech v trávníkuMechy a mechorosty patřící k rodům jako B rachythecium, Bryum, Ceatodon a dalším, jsou zelené autotrofní organismy, které za určitých podmínek dokáží opravdu silně konkurovat rostlinám v trávníku – například při nízkém sečení. Mechy rostou pomalu a snesou i silné zastínění – akorát zatěžování velmi „nemusí”, takže mech je problém spíše typických okrasných trávníků jako sportovních.

Mach z trávy tedy nejlépe eliminujeme odstraněním podmínek, které mechem vyhovují a trávy oslabují – pravidelné odstraňování plsti a provzdušnění (vertikutace), drenáž zamokřených ploch, zvýšení výšky sečení, zlepšená výživa… k tomu se doporučují i speciální hnojiva a přípravky s obsahem železa .

💡 TIP na produkt - Agro Mech stop plastový kbelík 10 kg
Agro Mech stop plastový kbelík 10 kg
 • účinný přípravek pro likvidaci mechu v trávníku s hnojivým účinkem
 • dusíkaté hnojivo s vysokým obsahem železa pro všechny typy trávníků
 • železo dodá trávníku sytě zelenou barvu a omezí růst mechu
 • aplikuje se rozhazováním na suchý travní porost na jaře a po sečení
 • doporučené dávkování: 100 – 140 g / m² plochy
 • je určen pouze pro trávníkové plochy! na betonu a jiných porézních materiálech může vytvořit rezavé skvrny

💡 TIP č.1: srovnání cen ve všech dostupných eshopech💡 TIP č.2: možnost bezpečného nákupu "oranžovým tlačítkem"

🌿 Řasy a sinice

Řasy a sinice v trávníkuSinice a řasy z rodu Nostoc, Mesotaenium, Cylindrocystic a další, dokáží v trávníku vytvořit zelený a později hnědý slizovitý povlak (po uschnutí černý). Jejich zvýšený výskyt je důsledek nadměrného přemokření půdního profilu, přehnojení či utužení vrchní vrstvou půdy. Způsobují výrazné zhoršení kvality trávníku i jeho vzhledu. Jinak, vyskytnout se mohou na jakémkoliv typu trávníku, ve starším i čerstvě založeném.

Prevence spočívá v odstínění plochy, zlepšení výměny vzduchu v travní Maciej (aerifikace a vertikutace), pískování, zabránění zamokření plochy a dostatečně vysokým sekáním (ne příliš nízkým). Po výskytu řas na trávníku třeba postižené místo vysušit, odstranit tvrdou krustu a holá místa dosít, v ojedinělých vážných případech je možné nasadit některé fungicidy (například na bázi síranu měďnatého).

 

Nemoci trávníku

Kromě plevele v trávníku něj negativně působí i některé specifické nemoci (+ škůdci a další abiotické / neživé vlivy). Ty přicházejí „na řadu” když travní drn vykazuje méně odolnosti vůči zátěži, menší regenerační schopnost… Výsledek? Zhoršená kvalita trávníku minimálně po vzhledové stránce, v důsledku silného napadení i odumření travních druhů a rychlý nástup plevelů. Základní charakteristika problému:

 • převažují nemoci houbovitého charakteru
 • za optimálních podmínek (pro patogena) dochází k infekci a následnému rozvoji choroby při méně životaschopných rostlinách
 • odolnost vůči onemocnění bývá často i druhovou či odrůdovou záležitostí
 • extrémní teploty a jejich prudké výkyvy zvyšují riziko propuknutí onemocnění trávníku
 • na špatném stavu se může podepsat i nedostatek světla – zeslabení rostlin jako výsledek zastínění
 • nedostatek vody rovněž rostliny oslabuje, na druhou stranu, přebytek zas negativně ovlivňuje jejich kořenový systém
 • přebytek dusíku (hlavně před zimou) způsobuje rovněž významné oslabení trávníku
 • důležité: dostatečné množství draslíku zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám

Jak jsme již zmínili, mezi chorobami trávníku v absolutní míře převládají ty houbovitého charakteru. Obecně platí, že k napadení trávníku dochází tehdy, když podmínky pro rozvoj určité choroby jsou výhodnější pro parazita a ne pro jeho hostitele – tedy trávu! Napadány jsou tak hlavně trávníky s nižší vitalitou. Mezi nejvýznamnější houbovité choroby v trávníku v našich podmínkách patří tyto:

Plíseň sněžná (Monographella nivalis)

 • příznaky: skvrny různé velikosti a tvaru, bezprostředně poté, co sjede sníh (po oblevě), je vidět bělavé až mírně růžové mycelium
 • rizikové skupiny trav: všechny, nejvíce druhy rodů Agrostis (psineček) a Lolium (jílek)
 • ochrana: preventivně správným výběrem stanoviště trávníku, vyrovnané hnojení, odstraňování zbytků travní hmoty, listů, přímé opatření je přihnojení trávníku ledkem vápenatým nebo ledkem amonným s vápencem, chemicky vybraným fungicidem

Plíseň šedá (Typhula incarnata)

 • příznaky: po oblevě skvrny různé velikosti a tvaru, podobně jako při plísni sněžné vidno bělavé až mírně růžové mycelium, typické jsou odumřelé vysušené listy barvy slámy
 • rizikové skupiny trav: všechny, nejvíce náchylné jsou druhy rodů Agrostis (psineček)
 • ochrana: podobně jako při plísni sněžné

Červená nitkovitost (Laetisaria fuciformis)

 • příznaky: především na podzim se při zvýšené vlhkosti objevují kulaté skvrny různé velikosti, které se mohou spojovat, často jsou doprovázeny chomáčky bílého nebo růžového mycelia, konce listů jsou nápadně zúžené a mají červenou barvu
 • rizikové skupiny trav: především kostřava červená, kostřava ovčí a jílek vytrvalý, ale i ostatní druhy trav používané v trávníkových směsích
 • ochrana: dostatečné zásobení živinami, odstraňování plsti (vertikutace) a optimalizace závlahy, chemicky vybraným fungicidem

Čarodějné kruhy (Marasmius oreades)

 • příznaky: pravidelné kruhy různého poloměru tvořeny buď rovnou plodnicemi vyšších hub a tmavozelenou trávou, nebo na některých místech i odumírá travní hmota
 • rizikové skupiny trav: vyskytuje se především na starších a extenzivních trávnících s nedostatečnou výživou, čili zasahuje všechny typy trav či trávníků
 • ochrana: mechanické odstranění myceliem kontaminované zeminy a náhrada novou půdou, drenáž a následné důkladné zavodnění napadené části trávníku, chemicky vybraným fungicidem (půdní fumigace)

Bronzově hnědá ohniskovost trávníku (Gaeumannomyces graminis)

 • příznaky: na intenzivně ošetřovaných plochách trávníku (například golfové greeny) se objevují kulaté či oválné skvrny různého průměru, odumřelá travní drn je zabarvena do hněda a časem se na jejím místě zabydlují dvouděložné plevele či robustnější druhy trav (příklad lipnice luční)
 • rizikové skupiny trav: velmi náchylné jsou psineček (Agrostis), jílek (Lolium) i kostřavy (Festuca)
 • ochrana: vyrovnaná výživa, kontrola úrovně pH, odstranění příčiny utužení půdy, chemicky vybraným fungicidem

Pythiová spála trávníku (Pythium spp.)

 • příznaky: zhoršuje se vzcházení semen a časté je i padání klíčků, druhým projevem je vznik drobných kulatých skvrn na trávníku, za vysoké vzdušné vlhkosti lze pozorovat i jemné bílé mycelium, rozsáhlejší napadení může připomínat suchou ohniskovosť trávníku
 • rizikové skupiny trav: všechny, více odolná je lipnice roční a psineček výběžkatý
 • ochrana: odstranění přebytečné a stálé vlhkosti, dostatek draslíku v půdě a zabránění upevňování půdy, chemicky vybraným fungicidem

Suchá ohniskovosť trávníku (Dry patch symptome)

 • příznaky: rozsáhlé nepravidelné skvrny na intenzivně ošetřovaných plochách, odumřelý travní porost nereaguje ani na závlahu či hnojení, typickým příznakem je „odpuzování” vody při zálivce (a ráno není napadené místo pokryté rosou)
 • příčina: pravděpodobnou příčinou je nepříznivé složení půdního substrátu v kombinaci s některými druhy půdních hub – to vyvolává hydrofobní vlastnosti napadených míst
 • rizikové skupiny trav: napadá všechny druhy
 • ochrana: odstranění rizikových faktorů jako nadměrné utužování půdy, vysoký podíl písku, časté požívání fungicidů, hodně neprůvzdušné vrstvy – plstí, účinné je také důkladné zavodnění pomocí smáčedel nebo totální obnova trávníku

Padlí trav (Blumeria graminis)

 • příznaky: na vrchní straně listů se objevuje moučnatý a prašivý povlak, který často doprovázejí chlorózy a nekrózy pletiv, napadené listy hnědnou a usychají
 • rizikové skupiny trav: všechny, k velmi náchylným patří lipnice luční
 • ochrana: výběr vhodných odrůd a vhodného stanoviště – bez trvalého zastínění, vyrovnaná výživa a pravidelné sekání, chemicky vybraným fungicidem

Rez travní (Puccinia graminis)

 • příznaky: typickým projevem je rezavý „poprašek” na listech, postupně dochází k stáčení a schnutí listů
 • rizikové skupiny trav: všechny, k velmi náchylným patří lipnice luční
 • ochrana: výběr vhodných odolných odrůd a vyrovnané hnojení (dostatečné zásobení dusíkem), pouze večerní závlaha, chemicky vybraným fungicidem

Fusáriová spála trávníku (Fusarium culmorum)

 • příznaky: na trávníku se objevují drobné a kulaté skvrny, poškozený trávník jen velmi těžko regeneruje a rozsáhlejší odumřelá plocha je zřejmá po celý rok
 • rizikové skupiny trav: především kostřava červená, kostřava ovčí, lipnice nízká a jílek vytrvalý
 • ochrana: dostatečné zásobení porostu draslíkem i v létě, prevence stresu rostlin ze sucha, udržování pH 5,5 až 6,5, chemicky vybraným fungicidem

Antraknóza trávníku (Glomerella graminicola / Colletotrichum graminicola)

 • příznaky: v létě při vysoké vlhkosti se v trávníku tvoří nepravidelné kruhy odumírajícího trávníku (stébla žluté až bronzové barvy), nemoc napadá i bazální části stonků
 • rizikové skupiny trav: všechny druhy, nejvíce psineček (Agrostis) a lipnici roční (Poa annua)
 • ochrana: preventivní opatření spočívají v optimální výživě, pravidelném kosení a provzdušňování a pravidelném odstraňování plsti jako zdroje nákazy, chemicky vybraným fungicidem

Kruhová nekróza trávníku (Leptosphaeria korrae)

 • příznaky: už na jaře s přicházejícími vyššími teplotami lze na trávníku pozorovat menší, ale přesně ohraničené kruhy zhnědnutí trávy
 • rizikové skupiny trav: nejvíce náchylná je lipnice roční)
 • ochrana: preventivní opatření spočívají v zvolení vhodné trávníkové seťového směsi (více jílku či rezistentní odrůdy lipnice luční), optimálním hnojení a zavlažování, chemicky vybraným fungicidem

Základním preventivním opatřením vůči chorobám trávníku je důkladné provzdušnění trávníku a zbavení staré plsti. K tomu slouží stroje zvané vertikutátory – jak fungují a jak si z široké nabídky vybrat?

⭐ Nejlepší vertikutátory v našem testu

💡💡 u nás naleznete celý test vertikutátorů

 

Škůdci v trávníku

I když se to nezdá, i trávník má celkem širokou paletu škůdců (není to jen krt), kteří ho mohou někdy více či méně poškozovat. Zbytečně to neignorujte – poznejte svého nepřítele a zjistěte jak proti němu jednoduše a účinně zabojovat:

Chroust

 • jako škodí: larvy * požírají kořínky rostlin, přičemž vyhledávají teplé a suché půdy, které dobře propouštějí vodu, larvy (ponravy) jsou velkým lákadlem pro ptáky a krtky, které způsobují sekundární poškození
 • příznaky: trávník na postižených místech žloutne a slábne
 • opatření: při silnějším napadení aplikace vhodného insekticidu, případně biologická ochrana (přípravky s parazitickými hlístice kterými zpochybňuje larvy)

* Larvy chroustů (Melontha spp.) A chrústikov (Amphimallon spp.) V současnosti nejsou v trávníku až tak časté, takže velké ohrožení v tomto směru určitě nehrozí.

Tipule (Tipulidae spp.)

 • jako škodí: larvy požírají kořínky rostlin a později i listy (za vlhkých podmínek), rovněž jejich v trávě mohou vyhledávat ptáci a krtci, který způsobují sekundární poškození, nejčastěji se u nás vyskytuje tipu bahenní a zelná
 • příznaky: trávník na postižených místech žloutne a slábne, nejvíce na jaře, kdy larvy dospívají (po mírné a vlhké zimě)
 • opatření: nejúčinnější prevencí je vysušení půdy, protože larvy jsou velmi citlivé na nízkou vlhkost půdy, při silnějším napadení aplikace vhodného insekticidu (například Basamid granulát), případně biologická ochrana (přípravky s parazitickými hlístice kterými zpochybňuje larvy)

Mušice (Bibionidae spp.)

 • jako škodí: larvy požírají nadzemní i podzemní části rostlin * + sekundární poškození ptáky a krtmi, nejčastěji se u nás vyskytuje Music březnová (Bibi březnu)
 • příznaky: trávník na postižených místech slábne, ztrácí barvu a odumírá
 • opatření: prevence je optimální hnojení, aplikace vhodného insekticidu

* Škody v trávníku podobně způsobují i drátovci (larvy kovaříků), zejména druhy Agriotes lineatus a Agriotes obscurus, i housenky motýla – osenice oziminovej (Agrotis segetum), zda háďátka (půdní nematody), které poškozují všechny druhy trav. Způsobují barevné změny nadzemní části travního drnu, jeho vadnutí a odumření. Napadený trávník je také náchylnější na nemoci způsobené houbami.

Žížaly (Lumbricina spp.)

 • jako škodí: přímo trávník nepoškozují, ale jejich výměšky a drobné hromádky země hlavně v mladých trávnících dusí rostliny a představují vhodné prostředí pro růst plevele v trávníku
 • opatření: výskyt těchto jinak užitečných živočichů ve vašem trávníku můžete omezit ručním sběrem, případně zlehčování půdy (pískování), zda vertikutací

Mravenci (Formicidae spp.)

 • jako škodí: v trávníku mohou vytvořit hnízdo a poškodit tak kořeny rostlin, rovněž přenášejí i další druhy škodlivého hmyzu (mšice, červci), kazí vzhled trávníku a komplikují sekání
 • opatření: při jejich zvýšeném výskytu můžete použít vhodné prostředky pro jejich odpuzení či vyhubení, čti více v našem článku Jak se zbavit mravenců v zahradě, v domě, bytě

Krtek obecný (Talpa europaea)

 • jako škodí: krtek vytváří typické krtince (hromady zeminy na trávníku), nezřídka se trávník může na některých místech až přepadávat
 • příčina: krtky se živí živočišnou potravou, žížalami a larvami a vyskytují se všude tam, kde mají dostatek potravy – tedy i v pečlivě ošetřovaném trávníku
 • opatření: výrazně pomůže uložení síťky proti krtkum ještě před založením trávníku (výsevu i při pokládání předpěstované travního drnu, kdy je to jednodušší – čti více), jinak je problém se ho zbavit – čti náš článek Jak se zbavit krtka v zahradě

Ptáci

Ptáci škodí trávníku hlavně tím, že při výsevu zvyknou sezobat ze země travní osivo, čemuž se dá relativně zabránit například dočasným pokrytím plochy bílou netkanou geotextilií a / nebo plašení. Rovněž mohou sekundární způsobovat škody tím, že z něj vyhrabávají larvy jinak škodlivého hmyzu.

Myši a hraboši

Mohou v trávníku vytvořit hustou spleť nadzemních i podzemních cestiček a chodeb, děr, nor (hnízd) a dalších nerovností, dokonce mohou požírat část travního drnu. Problém řeší přirození predátoři (pes a kočka), případně můžete vyzkoušet různé nástrahy a pasti.

Psi a kočky

Domácí mazlíčci také patří mezi skupinu možných „Devastator” trávníku. Hlavně větší plemena psů ho mohou ničit svými tlapami, rovněž pokud je trávník vedle plotě třeba počítat s vyšlapaných cestou. Trávník také významně poškozují jejich výkaly a moč. Poškození se projevuje vypálenými částmi v trávě. První pomocí v tomto případě je důkladná zálivka na místě činu, která moč dostatečně zředí. Na druhou stranu se díky takovému hnojení objevují v trávníku tmavozelené místa a trávník vzhledově dost utrpí.

 

Jiné poškození trávníku

Na ničení trávníku se nepodílejí pouze rostliny a živočichy. Krásný zelený porost si můžete zničit i vy sami a to různými způsoby. Jakými?

 • herbicidy – omylem použitý totální herbicid, případně vysoká koncentrace selektivního herbicidu…
 • ostatní látky – sůl, hnojiva, plyny (ozón, ethylen, oxidy síry) a ostatní užitková chemikálie (čisticí prostředky, mazadla, pohonné hmoty a další)
 • chůze – zejména během zimy, kdy je trávník citlivý na pošlapání (platí samozřejmě i na pneumatiky aut a jiných strojů), trávník můžete poškodit i intenzivnější sportovní činností
 • sekačka – tupé nože sekačky rozstrapkávajú listy trav, což kromě usychání konců listů umožňuje i vstup různých patogenů do rostliny, příliš nízkým sečením zas můžete svůj trávník doslova „oskalpovať”
 • nedostatek vláhy – při dlouhodobějším nedostatku vláhy trávník postupně odumírá

Na vzhled a kondici trávníku také ovlivňuje teplota, voda a led, mělká půda (zvýšené zahřívání podkladové horniny), půdní zhutnění (vytvořené nadměrným zatěžováním), plsť, která omezuje přístup vzduchu tvořena dlouhodobou akumulací odumřelých kořenů, odnoží, stonků. Na kvalitu mohou ovlivnit i okolní stromy a keře, které trávníku konkurují při vodě, výživě a světle.

 

 

Plevele v trávníku a ostatní škůdci a nemoci: zdroje a zajímavá literatura


Jak se vám líbil tenhle článek?
Autor článku
Profilový obrázek

Jelikož mám rád technické věci, kvalitní a funkční spotřební elektroniku, vychytávky a zlepšováky v domácnosti, založil jsem web Cestakbydleni.cz. Zde mohu aplikovat své, již přes 10-leté zkušenosti v oblasti tvorby obsahu na internetu a přitom mohu vycházet z vlastních zkušeností s domácností.

Komentáře

Dobrý den,

okolí budov, trávníky, chodniky, parkoviště, záhony jsou některých místech postříkány chemickým postřikem. I když město Roundup již nepoužívá. V celem městě však smrdí ulice. Nepoužívá se zde jen jiný chemický postřik s glyfosátem, který se jen nejmenuje Roundup? Někde však Roundup používají občané a firmy stříkají Roundup i na městské chodníky a pozemky. Je to škodlivé pro lidi. Jezdí po něm auta, chodí po něm lidi např. před nakupními centry do obchodů, na nádražích. Do Roundupu lezou hlavně psi. Od něj smrdí celý rok postříkaná plocha a psi i v okolí. Psi od Roundupu ničí stromy. Jinde hubí plevel mechanicky, horkým vzduchem, nebo vařící vodou. Ta nesmrdí vůbec..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.