Sekání trávníku je základ – vše co potřebujete vědět

Vladimír Rejholec Téma 4. dubna 2021 2

Sekání trávníku je jednoznačně základní péče o trávník. Právě pravidelným sekáním váš trávník dosáhne optimální hustotu (protože bude lépe odnoží) a bude více odolný vůči plevelům a chorobám. Jelikož touto činností strávíte nejvíce času ze všech činností, které si trávník vyžaduje, je dobré vědět jak sekat trávu co nejlépe. Vypadá to totiž velmi jednoduše, ale věřte mi, i správné sekat je třeba se naučit a získat v tom praxi.

Proč? Protože pokud podceníte takovou kvázi jednoduchou činnost jako je sekání, snadno se může stát, že váš trávník nenávratně poškodíte, respektive jeho regenerace do původního stavu bude zbytečně dlouhá a nákladná… A nezapomínejte na další důležitou věc. Sekání trávníku musí jít ruku v ruce s optimálním hnojením a závlahou!

Sekání trávníku – o co vlastně jde

Sekání, pokud si ho chceme nějak definovat, je činnost, díky které se na vybraných plochách vhodným způsobem „seřezává” tráva, případně spolu s jinými rostlinami (různé byliny a plevele) a to v určité výšce od povrchu. Cílem je získání travnaté plochy adekvátní kvality.

Sekáním se optimálně zkracuje výška trávníku a jednotlivé stébla trávy se zarovnávají do roviny. Výška sečení a jeho intenzita se odvíjí hlavně od jednotlivých typů trávníku. To znamená druhového složení, funkce trávníku a také od klimatických podmínek. Pravidelné sečení podporuje odnožování * travních druhů a tím i hustotu trávníku. Takto se zřetelně zlepšuje vzhled trávníku a omezuje výskyt plevelů v trávníku.

💡 * Co to vlastně je to odnožování?

Jedná se o vytváření nových stébel při jednoděložných lipnicovitých rostlinách. V paždí listové pochvy na bazálních kolínkách stébla se nacházejí pupeny, ze kterých vyrůstají nové stébla. Když nové stébla vyrůstají uvnitř listové pochvy jde o takzvané intravaginálně odnožování (pejsci, kostřava ovčí), kdy stébla prorážejí listovou pochvu jde o odnožování extravaginálne (psineček, lipnice, atd.).

 

Nejběžněji používané sekačky trávy při rodinném domě:

 

Pozor však na jednu věc! Pokud se sekání trávníku provedena neodborně, velmi snadno může dojít jednak ke zhoršení estetického vzhledu, ale k tomu hrozí i zvýšené riziko zaplevelení trávníku a napadení trávy houbovými chorobami.

Sekání má svá specifika nejen z pohledu typu trávníku, ale také z pohledu trvání porostu – jinak se sekají nově založené trávníky (ty dokonce i jinak seté na jaře a jinak na podzim), jinak zase starší už zapojeny trávníky. Pojďme se na ty rozdíly podívat.

 

Sekání nového trávníku

Trávníky dnes už založíte v podstatě kdykoliv během vegetačního období (když jim zabezpečíte dostatečnou závlahu). No výsev v správných agrotechnických termínech je stále tím nejideálnějším řešením. Trávník založený na jaře (duben až polovina května) je charakteristický velmi rychlým odnožováním hlavně do výšky (méně do šířky) a tedy v roce, kdy se takový porost zakládal, je i méně zahuštěný. Trávník zakládaný na podzim (září až polovina října) se zas vyznačuje tím, že trávy se soustřeďují spíše na tvorbu kořenové soustavy a odnože více pouštějí do šířky. Takový trávník bude o něco nižší, ale zas na druhou stranu na jaře i hustší. Jak je to se sekáním těchto trávníků?

➡️ Jarní výsev

 • první sekání nového trávníku při výšce 8-10 cm – při jarním výsevu je třeba trávníku umožnit vytvoření dostatečné listové plochy, přičemž porost se nechá ve výšce 6-8 cm
 • druhé sekání při dosažení výšky přibližně 8 cm – s postupným snižováním výšky sečení přibližně o jednu čtvrtinu, to znamená až na výšku 4,5-6 cm
 • u užitkových trávnících by v prvním roce měla být výška sečení snížena na 3,5-4 cm

Takovým optimálním sekáním dochází k významnému omezení růstu plevelů, přičemž v porostu je stále zachována dostatečná asimilační plocha listů pro tvorbu zásobních látek, které jsou nezbytné pro tvorbu nových odnoží a blahobytu trávníku jako celku.

➡️ Podzimní výsev

Výsev trávníku na podzim se obvykle pak vyznačuje menším přírůstkem travní hmoty a sekání před zimou v podstatě nehrozí. Výjimka nastává jedině v tom případě, že díky optimálním vláhové a teplotním podmínkám probíhá opravdu bujný růst nadzemní fytomasy. Posečení trávy v tomto termínu tak snižuje riziko výskytu chorob, případně omezuje růst vzrůstově silnějších plevelů.

 

Sekání starších, využívaných trávníků

Starší trávníky při zachování optimální péči včetně výživy a závlahy mají již dobře vyvinutý kořenový systém a zapojenou travní drn. Sekání takového trávníku by mělo mít za cíl hlavně udržet optimální podmínky pro jeho růst a uspět.

💡  Univerzální zásada zní: Trávník sekejte tak často, aby sekáním bylo odstraněno maximálně 25-30% asimilační plochy, to znamená, že z trávníku uberete maximálně 1/3 výšky. Nikdy ne více !!!

Pozor na špatné nastavení výšky sečení – například pokud takový užitný trávník posekáte jako okrasného „Angličana” na 1-2 cm, tak to může vést nejen ke zpomalení růstu a prořídnutí travního drnu, ale dokonce až k nevratnému poškození trávníku.

💡  Důležité: Výška a frekvence sečení by měla respektovat požadavky jednotlivých kategorií a druhů trávníků !!!

Výška a frekvence sečení orientačně:

 • okrasný trávník: 1,5-3 cm, 20-40 krát za rok (vegetaci)
 • sportovní trávník: 3-4 cm, 25-45 krát za rok
 • užitný trávník: 3,5-4 cm, 3-20 krát za rok
 • krajinný trávník: 6-8 cm, 1-3 krát za rok

 

Kdy a kolikrát sekat

Trávník se seká během celého období růstu od jara až do podzimu – to znamená skoro po celou vegetační doby od dubna / května do října (přibližně – v závislosti na počasí). Nejintenzivnější růst probíhá v květnu až v červnu a pak v září. Jaká je optimální frekvence sečení?

Běžný trávník při rodinném domě

 • obyčejně 1 x týdně (jednou za 5 dní)
 • méně časté sekání oslabuje trávník (sníží se hustota porostu, zvýší výskyt plevelů a mechu či nemocí)

Okrasný trávník

 • obyčejně 2 x týdně
 • exportní a extra jemný trávník dosáhnete sekáním vřetenovou sekačkou

Pokud jste trávník neustriehli a najednou vám narostl do přílišné výšky, musíte ho na požadovanou konečnou výšku sekat postupně – vždy maximálně o 1/3 a s odstupem mezi sečením alespoň 3-4 dny. Jinak riskujete zhoršení jeho stavu.

 

První sekání trávy po zimě

První intenzivněji srážky na jaře trávník nastartují k výraznějšímu růstu. Hned první sekání trávy by nemělo být příliš nízké, aby měl trávník větší sílu regenerace po ztrátě asimilační hmoty. Po sečení byste měli ještě zvážit i vertikutaci a zbavení plsti, čímž kořenové soustavě trávníku zajistíte lepší přístup k vláze i živinám.

 

Sekání trávníku v létě

V letním období se doporučuje sekat trávník maličko výše. Lepší takto totiž snáší stres vyvolaný horkem a suchem. Při vyšší výšce trávníku a optimálním zapojení lépe drží vlhkost a nežloutne.

 

Podzim a poslední sekání

Poslední sekání se provádí tehdy, když trávník už nevykazuje žádné přírůstky biomasy. Tehdy se může zkosit na výšku 2,5-3 cm (při běžném sekání na 4-6 cm) aby se omezila tvorba plísní a uležení míst pod sněhem.

 

Optimální výška sečení

Výška sečení závisí na tom jaký trávník doma máte. To znamená zda se jedná spíše o trávník pro prezentační účely, nebo jej aktivně zatěžujete a jde více o trávník sportovně užitkový. Trávník, který se nejčastěji u domů zvykne vyskytovat, lidé využívají většinou na hraní, posezení pro grilu, či menší sportovní aktivity. Vhodná výška sečení takového trávníku je 3-5 cm. Sekání pod 3 cm takový trávník poškozuje.

Při reprezentativních ozdobných trávnících může sekat i na menší výšku – je na to přizpůsoben výběrem správných druhů trav, které snášejí i častěji sekání na minimální výšku. Jde o jemnolistý a úzkolisté odrůdy trav (hlavně kostřava červená či psineček tenký).

Optimální výška sečení trávy

 

Pravidelné sekání je nezbytnost

Jak jsem již zmiňoval, standardní výška domácího trávníku, by měla dosahovat cca 3,5-4 cm. Sekání byste si měli určitě uhlídat a trávu posekat vždy když naroste o 1,5 až 2,5 cm – to znamená, že celková výška trávníku bude při sečení 5 až 6,5 cm. Takové sekání umožňuje lepší zapojení (zahuštění) porostu a plocha bude i barevně vyrovnaná.

Pokud se s kosením opozdíte a necháte trávu narůst více než obvykle, tak výsledkem může být snížení asimilační plochy a omezení fotosyntézy – což následně dospěje až k růstovému stresu.

Trávník sice posekáte i když bude mít 10 cm, ale pokud to neuděláte postupně, tak mu hrozí, že se z toho bude dostávat déle a na čas nebude takový vzhledný jako býval. Vysoká tráva se barevně mění – pletivo listů řídne a listy mění barvu ze sytě zelený na žlutou. Kromě toho takové sekání více namáhá sekačku a zvyšuje se tak spotřeba energie, a z praktického hlediska se i rychleji zaplní sběrný koš.

 

Sekání trávníku – krok za krokem

Řekněme si pár slov o samotném sečení. Není to totiž naprosto jednoduchá činnost, jak by se vám při pohledu na souseda žacího svůj trávník mohlo zdát.

➡️ Před samotným sekáním

 • nastavení správné výšky sečení – nezapomeňte před sekáním nastavit správnou výšku nožů na sekačce
 • kontrola ostrosti nožů – pouze ostré nože na sekačce dokáží posekat váš trávník bez větších problémů, tupé nože budou trávu vytahovat, konce odříznutých stébel rozstrapkávať (listu pak déle trvá než se zocelí a přes takové rány mají pak do rostliny lepší přístup různé nemoci)
 • vyčištění plochy trávníku – vždy před sekáním ji zkontrolujte a vyzbierajte z ní případné překážky – hole, kameny, hračky, kosti, neznamená to hned, že vám vaši sekačku rovnou zničí, ale mohou otupit nože, které následně listy trávy více poškozují, přičemž při zasychání rány více žloutnou
 • zajištění vhodného oblečení – při sekání nezapomeňte na vhodné oblečení a určitě nikdy nesekejte bosi – předejdete tím případným zraněním

➡️ Během sečení

 • správná technika sečení – sekačkou se pohybujte vždy pokud možno přímo a vždy stejnou rychlostí, pouze tak se dá totiž docílit to, že váš trávník bude posečený všude víceméně stejně
 • optimální šířka sečení – při sekání sekačkou byste měli přesáhnout alespoň několik centimetrů z již posečené části (čím je tráva delší popřípadě hustší, tím širší by měl být i přesah do posečené části)
 • kde začít s sekáním – nejdříve se zaměřte na plochy na okraji a následně sekejte postupně pás vedle pásu (nemusíte se vracet a s sekačkou zbytečně couvat)
 • parametry sekačky – nebo poznej „mašinu”, se kterou kosíš – to znamená například i to, že je třeba zjistit za jak dlouho dokážete v případě potřeby a neočekávané situace sekačku zastavit
 • otáčky motoru – ty by měly být co nejvyšší, protože tím se dosáhne optimální rotace nožů sekačky, pokud otáčky během sečení klesnou, indikuje to pravděpodobně přetížení nožů, řešit se to dá tak, že zmenšíte záběr sečení, budete sekat o něco pomaleji, případně nastavíte výšku sečení výše
 • údržba a seřizování sekačky na trávě = vždy vypnutý motor / sekačka odpojena z elektrické sítě, + sekačku s běžícím motorem nikdy nenechávejte bez dozoru
 • pravidelné vyprazdňování sběrného koše – zásobník vždy průběžně kontrolujte a včas ho vyprazdňujte, jinak vám posekaná tráva bude zbytečně nadměrně zatěžovat sekačku a vypadávat na trávník, odkud ji budete muset pracně posbírat
 • detaily jsou důležité – místa na trávníku, které nejde vykosiť velkou sekačkou dokoste vyžínačům, případně speciálními nůžkami na trávu, ty vám pomohou zachovat dokonalý tvar trávníku, použijte je při zastřihávání okrajů trávníků kolem obrubníků i na nepravidelné záhony…

 

 

Jak sekat – několik užitečných rad a pravidel

 • sekejte vždy jen suchý trávník a i půda pod ním by měla být alespoň trochu proschlá – při sečení mokré plochy se totiž posečená tráva těžko dostává do sběrného koše, lepí se na nože a také spodní část sekačky, existuje vyšší riziko uklouznutí a úrazu
 • na druhou stranu, pokud je zem příliš suchá, sekačkou rozvíříte zbytečně mnoho prachu – pracovní podmínky jsou tak ztíženy a hrozí také rychlejší zanesení vzduchového filtru karburátoru, řešení? polijte trávník večer den předtím
 • nestoupejte na trávu před sekáním – tráva se totiž neseká velmi dobře když je udusaná
 • aktuální směr sečení by měl být vždy kolmý na předešlý směr sečení
 • nesečte ani za příliš větrného počasí, hlavně na konci podzimu a v zimě
 • vždy dodržujte výšku sečení podle druhového složení vašeho trávníku (kategorie) – trávník, který je sekaný příliš nakrátko je citlivější na sucho, je prořídlý a více ho napadají choroby
 • rovněž platí, že čím kratší sekání, tím kratší kořeny trávník bude mít a bude vyžadovat více péče
 • další pravidlo: čím více bude trávník zatěžován, tím by měl být vyšší (1,5 cm Anglický trávníček fotbal s dětmi prostě nepřežije)
 • při sečení nikdy neskoste více než třetinu z celkové výšky trávy – pokud tak uděláte, najednou se vám váš trávník bude zdát příliš řídký a také je fakt, že se z toho bude déle vzpamatovávat (pro velký úbytek asimilační plochy)
 • po sekání sekačku nezapomeňte řádně očistit a odložit na určené místo (pár tipů jak na údržbu a snadnější opravy sekačky), pokud sekačku používáte pravidelně, měli byste každý rok nabrousit nože (sami, nebo odvézt do autorizovaného servisu)

➡️ Mulčování trávníku

💡 mulčování trávníku

Mulčování trávníku je vlastně sekání trávníku sekačkou přizpůsobenou tak, aby se odkosená tráva rozomlela na co nejmenší částečky s tím, že se ponechá na ploše jako přírodní hnojivo. Kromě toho se takto snižuje výpar vody ze země a padají i starosti se sběrem posečené trávy.

Mulčovat se však vyplatí pouze tehdy, když máte zdravý trávník bez nemocí (prohlédnout nemoci trávníku v našem článku). Když je váš trávník napaden chorobami (nejčastěji houbami) tak mulčováním je ještě více rozšíříte.

 

Co s posečenou trávou?

Nejvhodnější naložíte s posekanou trávou když ji dáte do kompostu. Pozor! Nesmíte ji však do kompostéru ukládat v silné vrstvě – tam tráva jen zplesniví a pomalu se rozkládá. Proces urychlíte, když vrstvy trávy budete střídat se zeminou či minerálním substrátem.

Posečenou trávu ještě můžete použít jako mulč kolem vaší výsadby – okrasných i užitkových stromů, keřů a rostlin. Pomůže s udržením vláhy a také s plevely aby se velmi nerozrůstaly.

 

Čím sekat – která sekačka je nejlepší?

Na každý typ trávníku a velikost zahrady se hodí jiný typ sekačky. K sečení trávníků v domácím prostředí v okolí rodinného domu jsou nejvhodnější rotační a vřetenové sekačky.

Rotační sekačky mají nožové žací ústrojí. Funguje to tak, že rotující nože odsekává jednotlivé stébla trávy. Řez sice není dokonale rovný, ale stále je akceptovatelný. Vřetenové sekačky naproti tomu mají žací ústrojí složené z několika nožů. Listy trav jsou střižené. Řez je rovný a okraje listů nejsou roztřepené a nežloutnou. Pro sečení krajinných trávníků je možné využít lištové žací ústrojí, případně bubnové.

Ideální záběr sekačky

 • plocha do 200 m²: 32 cm
 • plocha do 350 m²: 40 cm
 • plocha do 500 m²: 40-45 cm
 • plocha do 1000 m²: 45-53 cm
 • plocha do 2000 m²: 53-56 cm
💡 ⭐ Rotační sekačky

rotační sekačkaNejrozšířenější typ sečení, se kterým se setkáte ve většině zahrad. V šasi je horizontálně uložen nůž a prostřednictvím pohonu (benzínový, elektrický, Aku, hybridní) dochází k jeho rotaci a vlastnímu sekání trávy. Jsou většinou výškově nastavitelné a vy tak máte možnost nastavit si výšku sečení trávníku.

Optimální výška sečení pro takovýto typ sekačky je do 10 cm. Rotační ústrojí využívají také zahradní traktory a ridery či robotické sekačky.

Výhody

 • nejpoužívanější typ
 • široké využití (i na sběr či mulčování listí a podobně)

Nevýhody

 • méně kvalitní střih
 • hlučnější

⭐ Benzínové sekačky

💡💡 u nás naleznete celý test benzínových sekaček

⭐ Elektrické sekačky

💡💡 u nás naleznete celý test elektrických sekaček

💡 ⭐ Vřetenové sekačky

vřetenová sekačkaZákladem žacího ústrojí vřetenových sekaček je pevný nůž, na který se opírají spirálovité nože na vodorovném hřídeli. Tím nedochází při sečení k třepení listů trávy, trávník je tak téměř hned po sekání v dobré kondici.

Základním typem jsou ruční vřetenové sekačky, ale můžeme se setkat i s elektrickým (případně akumulátorovým) a benzínovým pohonem.

Výhody

 • šetrné sekání trávníku
 • nenáročné na uskladnění
 • nízká hmotnost a snadná manipulace
 • ruční modely s nízkou pořizovací cenou
 • minimální hlučnost

Nevýhody

 • záběr sečení do 50-55 cm (základní modely jen 30 cm)
 • postranní kolečka zvyknou v trávě dělat koleje
 • nevhodné na velké plochy (až na profi výnimky)
 • nejsou vhodné ke sekání přerostlé trávy
 • obvykle bez sběrného koše
 • menší technická podpora od výrobců

💡💡 u nás naleznete celý test vřetenových sekaček

💡 Bubnové (diskové) sekačky
bubnová sekačka BDR 583 Stella Pro Vario Plus

bubnová sekačka BDR (zdroj: heureka)

Zařízení tohoto typu nemají rotující nůž, ale speciální buben v přední části sekačky. V otáčejícím bubnu jsou nože, které mají na starosti samotné sekání trávy. Modely tohoto typu nezvyknou mít sběrné koše a jsou určeny spíše do vyšší trávy.

Výhody

 • ideální na domácí louky
 • nízké náklady na údržbu

Nevýhody

 • odolnější vůči poškození
 • horší kvalita střihu
 • nejsou uzpůsobeny na časté sekání

Ukázat více

💡 Lištové sekačky
lištová sekačka Hecht 587

lištová sekačka Hecht (zdroj: heureka)

Součástí této sekačky je dlouhá lišta, v níž proti sobě běhají dva nože. K samotnému řezu dochází v okamžiku kontaktu s lištou. Tento typ se používá zejména při rovných a velkých plochách s vysokou trávou.

Výhody

 • celkem dobrá kvalita střihu
 • větší šířka záběru

Nevýhody

 • citlivější na nerovnosti v terénu
 • při větším množství trávy je nutná přítomnost druhé osoby, která trávu odhrnuje

Ukázat více

💡 Strunové sekačky / křovinořezy
Strunová sekačka / křovinořez Oleo-Mac 746 T Profi

strunová sekačka Oleo-Mac (zdroj: heureka)

Strunové sekačky jsou vlastně křovinořezy, pracují na stejném principu. Jsou to ruční stroje, které jsou vybaveny popruhy pro komfortnější práci a o sekání se stará rychle rotující struna, která si poradí i se silnějšími stonky a hrubšími rostlinami.

Používají se zejména na úpravy zelených ploch kolem plotů, skalek a obrubníkov- všude tam, kam se s klasickou sekačkou nedostanete.

Výhody

 • sekání i na těžší dostupných místech
 • jednoduché ovládání

Nevýhody

 • vyšší hlučnost
 • nutné pravidelně měnit struny
 • vyšší riziko úrazu

💡💡 u nás naleznete celý test křovinořezů

💡 ⭐ Robotické sekačky
robotická sekačka GARDENA SILENO life 750

robotická sekačka Gardena (zdroj: heureka)

Specifické zařízení, v poslední době stále více populárnější (podobně jako i robotické vysavače v domácnosti). Pracují na podobném principu jako rotační. No největší výhodu je jejich samostatnostrobotická sekačka je totiž vybavena řídící jednotkou a dokáže sekat bez vaší pomoci.

Hodí se do menších zahrad a na pravidelné zastřihávání trávníku na rovnější ploše bez množství zahradních prvků.

Výhody

 • zcela samostatnost při sečení
 • samy jezdí, i se dokáží nabít

Nevýhody

 • menší výkon
 • delší doba sečení
 • nutnost pravidelného nabíjení

💡💡 u nás naleznete celý test robotických sekaček

 

💡 Který typ sekačky je pro vás nejvýhodnější?

 • pokud máte exkluzivní okrasný trávník nejvyšší kvality – vřetenové sekačky
 • jde-li o menší plochu trávníku, víceméně v rovině a bez výraznějších prvků zahradní architektury – i robotické sekačky
 • pokud je trávník na středně velké ploše ve standardní kvalitě, okrasný či sportovní – ROTAČNÍ sekačka
 • pokud je to téměř luční porost – buben, listové nebo STRUNOVÁ sekačka (křovinořez)

 

 

Sekání trávníku: zdroje a zajímavá literatura


Jak se vám líbil tenhle článek?
Autor článku
Profilový obrázek

Jelikož mám rád technické věci, kvalitní a funkční spotřební elektroniku, vychytávky a zlepšováky v domácnosti, založil jsem web Cestakbydleni.cz. Zde mohu aplikovat své, již přes 10-leté zkušenosti v oblasti tvorby obsahu na internetu a přitom mohu vycházet z vlastních zkušeností s domácností.

Komentáře

To redakce nemá žádného korektora, který by článek zkontroloval a opravil autorovy chyby? Pardon, to se nedá číst. Hanba by mě musela fackovat chtít se živit psaním, a zároveň nevědět, že vyrůstají NOVÁ stébla, a ne nové stébla.

Nebo: jinak se sekají nově založené trávníky (ty dokonce i jinak seté na jaře a jinak na podzim), jinak zase starší už zapojeny trávníky. Pojďme se na ty rozdíly podívat.

Chápu, asi autokorekce. Přečíst si po sobě, co jsem napsal, když se tím zřejmě živím, je ale asi už moc namáhavé.

Omlouvám se, článek, který může být plný zajímavých a užitečných informací, jsem nedočetla, protože se to zkrátka číst nedá.

S přáním hezkého dne bych autorovi doporučila pár lekcí češtiny, aby se za své články nemusel stydět.

Dobrý den, vzhledem ke změnám klimatu a globálnímu oteplování se celosvětově doporučuje výrazně omezovat frekvenci sečení trávy, podporovat květnaté louky a nechat prostor pro přirozenou sukcesi. Vámi doporučovaná frekvence 1x za týden je naprosto nevhodná a zavádějící. Rovněž odporuje doporučení Ministerstva životního prostředí a doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny. Prosím o úpravu článku, podle nejnovějších doporučení/nařízení a vědeckých studií. Váš článek (i když osobně věřím že ne záměrně) podporuje nezodpovědné sečení trávy, vysušování půdy a naprostou degeneraci biodiverzity. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.