Nejčastější poruchy a chybová hlášení kotle – Protherm, Buderus, Attack a jiné

Jaroslava Putirková Téma 13. března 2020 21

Ať už si vybereme kotel na pevná paliva, plynový nebo elektrický, jedno mají společně. Vždy může nastat moment, kdy se objeví chybové hlášení. Určitě to znáte i vy. Na displeji začnou blikat neznámé čísla, nedejbože, i v kombinaci s písmeny. Nemáte číslo na servis a pokud jo, tak neodpovídají? Ztratili jste knížku s návodem? Nevadí. My jsme pro vás sepsali nejčastěji chybová hlášení kotle, právě pro tyto příležitosti. Vždy je však důležité kontaktovat servisního technika, který jako odborník váš kotel prohlédne, pomůže vám vyřešit problém a předcházet dalším. Proto jsme přidali i stránky, kde si můžete kontakt vyhledat pro efektivnější řešení.

Typy kotlů, nejběžnější poruchy a jak jim předcházet

Známe tři základní typy kotlů, které se využívají nejčastěji.

 • plynový kotel
 • elektrický kotel
 • kotel na tuhá paliva

Výběr správného kotle ovlivňuje řada faktorů:

 • počet lidí v domácnosti
 • umístění zařízení
 • velikost tepelných ztrát objektu
 • jiné

Proto je důležité abyste poradili s odborníkem, který vám pomůže při rozhodování. Správným výběrem předejdete mnoho nepříjemnostem a vyhnete se zbytečně opuštěným penězům. Špatná volba kotli je častou příčinou zobrazování chybových hlášení.

 

Nejčastější poruchy kotle

Nejčastější poruchy plynového kotle jsou:

 • zavřený uzávěr plynu
 • nefunkční baterie v prostorovém termostatu
 • nefunkční elektrická zásuvka při plynovém termostatu
 • použití rozdvojky při plynovém kotli v elektrické zásuvce
 • nedostatečné množství vody v oběhu ústředního topení
 • vysoká prašnost prostředí nebo zanedbaný servis

💡 Tip: Pokud je váš kotel odstaven, můžete zvolit dočasnou alternativu v podobě elektrického radiátoru. Můžete si prohlédnout naše recenze a výběr nejlepších radiátorů na trhu.

 

Jak předcházet poruchám kotle

Nejdůležitější je pravidelný servis kotle. Pokud podceníte servis a preventivní prohlídky, můžete si být více než jisti, že chybová hlášení budou objevovat častěji. Preventivní prohlídky se pohybují od 500-2600 Kč, pokud ovšem začnete dělat prohlídky pravidelně, bude stačit jedna za rok. Určitě je to lepší investice, než koupě nového kotle.

Pravidelnou preventivní prohlídkou lze předcházet nepříjemným poruchám. Servisní technik vám může ukázat, jak si poradit v krizových situacích a jaké jsou možnosti. Hlavně myslete na bezpečí své domácnosti. Najděte si svého servisního technika v okolí a svěřte mu svůj kotel do rukou. Tak se nejlépe zbavíte chybových hlášení kotle.

Odstraňování chybného hlášení kotle odborníkem

Svěřte svůj kotel do rukou odborníka.

 

Nejběžnější chybová hlášení kotle

Může se stát nepříjemná situace, kdy naše topení selže, a nám je doma najednou zima nebo neteče teplá voda. Na obrazovce kotle hlásí chybu a vy nevíte, jak si poradit. Nejvhodnější řešení je zavolat servisního technika. Do jeho příchodu však můžete zkusit zkontrolovat základní nastavení. Sepsali jsme pro vás nejčastější chybné hlášení kotle, které se mohou vyskytnout i u vás doma.

 

Logo Protherm

Protherm

Protherm je Německá značka pod záštitou Vaillant, která vyrábí kotle v Skalici už od roku 2001. Vyrábějí kotle zaměřené na ohřev vody, které se montují za pomoci elektronických pracovních postupů. Díky nim je montáž kotlů poměrně lehčí a snižuje se riziko pochybení. Na svém kontě mají velké množství značek.

 • F0  Ztráta tlaku otopné vody  – ztráta tlaku otopné vody (pod 0,6 bar), kotel je automaticky odstaven z provozu. Doplňte tlak topné vody v rozmezí 1-2 bar, následně kotel svou činnost sám obnoví.
 • F1 Přerušený snímač vratného potrubí –  zkontrolujte snímač, zda je správně zapojen nebo zda nemá poruchu. Pokud je zapojen správně a nefunguje, zavolejte servisního technika. Je možné, že je snímač poškozen.
 • F3 Zvýšení teploty topné vody  – překročení maximální teploty topné vody 95 °C, vypněte a zapněte kotel, jeho činnost se obnoví po vychladnutí vody. Problém může být i v připojení s elektronikou zásobníku. Zkontrolujte zda je správně zapojen. Pokud nepomůže resetování, zavolejte technika. Problém může být v zanesení čerpadla nebo filtru. (u starších kotlů F3=F20)
 • F4 Snímač teploty teplé vody je přerušen – kotel je odstaven z běžného provozu, ohřev zásobníku teplé vody se vypne. Topení by nemělo být ovlivněno. Zkontrolujte odpor snímače a přívodní kabely vedoucí z řídící desky do snímače. Pokud je vše na místě, je třeba zavolat technika.
 • F5 Porucha venkovního čidla – pravděpodobně došlo ke zkratu nebo k vypojení venkovního čidla. Zkontrolujte správné připojení venkovního čidla. Porucha také signalizuje pokud jste zvolili způsob řízení kotle podle venkovní teploty a vnější čidlo nevlastníte. V tomto případě přestavte řízení kotle.
 • F6 Přerušení vnitřního čidla  – zkontrolujte připojení senzoru nebo čidla. Zkontrolujte jeho nastavení, zda jsou správně. Při této poruše je však nejlepší zavolat servis. Čidlo může být poškozeny a bude nutná výměna.
 • F10 Zkrat čidla topné vody na výstupu  – zkontrolujte snímač, zda je správně zapojen nebo zda není poškozený kabel. Pokud jste nic nepoznali zavolejte servis, je možné, že snímač je poškozený a bude ho třeba vyměnit.
 • F20 (* F3) Přehřátí kotle – došlo k přehřátí kotle, ten se vypne a po vychladnutí obnoví svou činnost. Pokud se hlášení opakuje, zavolejte servis, může být ucpaný filtr.
 • F22 Nedostatečné množství vody – v systému topné vody je nedostatečné množství vody. Kotel se automaticky odstaví z provozu. Je třeba okruh topné vody doplnit správným množstvím a resetovat kotel. Je však nejvhodnější zavolat servisního technika, který to udělá správně.
 • F28 (* F1)  Ztráta plamene  – došlo ke ztrátě plamene vlivem přerušení dodávky plynu do kotle. Vypněte a po chvilce znovu zapněte kotel hlavním vypínačem (RESET)

* V starších verzích se mohou hlášení lišit F3=F20 a F1=F28

💡 Kontakt na servis

Vyhněte se nepříjemnostem a kontaktujte servisních techniků, kteří vám poradí a pomohou vyřešit váš problém. Na stránkách protherm.cz v sekci Servisní síť si pomocí vyhledávání lehko najdete, na koho se ve vašem okolí můžete obrátit.

 

Junkers & BoschJunkers & Bosch

Junkers se zaměřuje na celou řadu výrobků v oblasti tepelné techniky. Je součástí společnosti Bosch Termotechnika. Jejich výrobky jsou známé po celém světě a mají pod sebou 7 nejprodávanějších značek.

 • A2 Únik spalin z komory hořáku – je třeba zkontrolovat výměník tepla, může být znečištěný, zavolejte servisního technika.
 • A3 Problém s přípojkami ventilátoru nebo tlakového spínače – zkontrolujte přípojky, zda jsou správně zapojeny nebo nejsou poškozeny.
 • A3 Čidlo teploty spalin nebylo rozpoznáno – zkontrolujte bezpečnostní kontrolu spalin a jeho připojení.
 • A4 Poškození kontroly úniku spalin – nutná kontrola čidla teploty spalin a připojovacích kabelů, zda nejsou přerušeny.
 • A7 Problém s čidlem výstupu teplé vody – zkontrolujte čidlo a jeho přípojky, zda jsou správně zapojeny.
 • A7 Problém s tepelným čidlem teplé vody – mohlo zkratovat teplotní čidlo, je třeba ho zkontrolovat a zavolat servisního technika.
 • A9 Nesprávně namontované tepelné čidlo teplé vody – třeba zkontrolovat místo montáže, popřípadě demontovat čidlo a znovu namontovat s tepelně vodivou pastou. Vhodné je zavolat servisního technika pro správné zacházení.
 • CE Nízký tlak v topném zařízení – je třeba doplnit tlak v zařízení na 1,5 BAR. Zavolejte servisního technika.
 • EA Porucha plamene – zkontrolujte zda je plynový kohoutek otevřený, přívod přetlaku plynu, síťové připojení, zapalovací elektrody s kabelem a ionizační elektrody s kabelem. Nejvhodnější je zavolat servisního technika.

💡 Kontakt na servis

Pro odbornou radu a kvalitní odstranění poruchy kontaktujte servisního technika, který váš kotel změří a pomůže vám při nepříjemných problémech. Na stránkách bosch-thermotechnology.com/cz/ najdete kontakt, kde vám poradí jak problém odstranit a jak mu předcházet.

 

ViessmannViessmann

Skupina Viessmann je Německá značka, která je jedním z mezinárodních výrobců topných, průmyslových a chladicích systémů.

 • AB Režim řízení – selhání čidla teploty, zkontrolujte zapojení kabelem, kontaktujte servisního technika.
 • EE Hořák je v poruchovém režimu – při spuštění hořáku je plamen příliš slabý. Zkontrolujte přívod a zapalování. Kontaktujte servisního technika.
 • 80 Řídící jednotka hořáku je v poruchovém stavu – systém, se ochlazuje. Ovládací jednotka hořáku byla zablokována, nastal zkrat čidla teploty topné vody. Vyzkoušejte restartovat kotel. Určitě kontaktujte servisního technika.
 • A9 Komunikační chyba přístroje Open Them  – zkontrolujte připojení, pro případné vyměněnu přístroje Open Them zavolejte servisního technika.
 • F1 Překročena maximální hodnota spalin – zkontrolujte stav naplnění topného zařízení a oběhové čerpadlo. Je třeba odvzdušnění zařízení. Kontaktujte servisního technika.
 • F2 Porucha hořáku – řídící jednotka je v poruchovém režimu, systém se ochlazuje. Zkontrolujte stav naplnění topného zařízení, oběhové čerpadlo a odvzdušněte zařízení. Zařízení restartujte a zavolejte servisního technika.
 • F2 Kódová karta – kódová karta nebyla vložena správně nebo se neshoduje s řídící jednotkou.
 • F4 Porucha hořáku – chybí signál plamene. Zkontrolujte zapalovací a ionizační elektrodu a spojovací kabely. Změřte tlak plynu a zkontrolujte plynový regulátor a zapalování. Následně proveďte restartování kotle.
 • F5 Porucha tlakového spínače – tlakový spínač neukazuje žádný tlak, chyba elektronického připojení, uzavřený ventil plynu, problémy se zásobováním plynu. Kontaktuje servisního technika.
 • F9 Nízké otáčky při startu hořáku  – zkontrolujte ventilátor, spojovací zařízení k ventilátoru, napájení na ventilátor a řízení ventilátoru. Kotel restartujte.
 • F10 Teplotní čidlo odpadního vzduchu – teplotní čidlo odpadního vzduchu je porušeno. Kontaktujte servisního technika.
 • FD Porucha řídící jednotky hořáku  – systém se ochlazuje, řídící jednotka hořáku byla zablokována. Porucha snímače teploty topné vody. Kontaktujte servisního technika.

💡 Kontakt na servis

Pro bezpečnost vás a vaší rodiny vyhledejte servisního technika a předcházejte nepříjemnostem. Na stránce viessmann.cz si můžete vyžádat pracovníka servisu vyplněním formuláře, nebo telefonátem na hotline.

 

VaillantVaillant

Vaillant je Německá značka, která na trhu působí více než 140 let. Má za sebou několik ocenění a stále se zdokonaluje.

 • F20 Omezovač teploty  – umístění kabelů není správně, nebo je uvolněný kontakt. Zkontrolujte připojení. Zavolejte servisního technika.
 • F22 Nedostatek vody  – málo nebo žádná voda v kotli, snímač tlaku vody je porušen, kabel k čerpadlu nebo snímači vody je uvolněný nebo poškozený. Zavolejte servisního technika.
 • F24 Příliš rychlý nárůst teploty  – čerpadlo zablokované, nižší výkon čerpadla, vzduch ve výrobku, příliš nízký tlak, gravitační brzda blokována nebo špatně nainstalována. Zavolejte servisního technika.
 • F26 Nefunkční plynový ventil  – zkontrolujte připojení krokového motoru plynové armatury (plynového ventilu). Může být problém i s připojením konektoru na desce plošných spojů nebo je přerušen kontakt. Tuto chybu může způsobovat i nefunkční elektronika. Je třeba kontaktovat servisního technika.
 • F28 Neúspěšné zapálení  – nefunkční plynoměr nebo kontrolor tlaku plynu aktivován, vzduch v plynu, hydraulický tlak příliš malý, cesta kondenzátu ucpaná, špatná plynová tryska nebo nesprávné uzemnění výrobku. Zkuste restartovat zařízení. Kontaktujte servisního technika.
 • F29 Opakované neúspěšné zapálení  – přívod plynu dočasně přerušen, cesta kondenzátu je ucpaná, zapalovací transformátor má výpadek. Restartujte zařízení. Kontaktujte servisního technika.
 • F36 Porucha v obvodu spalin  – kontaktujte servisního technika. Spaliny mohou být vypouštěny do ovzduší.
 • F61 Závada aktivace plynové armatury  – plynová armatura se nemůže aktivovat, zkontrolujte kabely a připojení. Zavolejte servisního technika, je možné, že se armatura poškodila a bude ji třeba vyměnit.
 • F75 Žádná skoková identifikace při spuštění čerpadla – snímač tlaku vody nebo čerpadlo jsou poškozeny, vzduch v topném zařízení, příliš málo vody ve výrobku. Zkontrolujte nastavitelný obtok. Zavolejte servisního technika.

💡 Kontakt na servis

Nečekejte, dokud se kotel opraví sám. Vyhledejte odborníka ve vašem okolí a neriskujte bezpečnost. Na stránce firmy vaillant.cz v sekci Servisní síť, snadno najdete, který servisní technik ve vašem okolí by vám mohl pomoci odstranit problém a předcházet dalším. V sekci Kontakt najdete důležité emaily a telefonní čísla.

displej kotle

Je důležité sledovat informace na displeji kotle.

 

AttackAttack

Slovenská firma, která vyrábí tepelnou techniku. Má za sebou 19 letou tradici a spokojených zákazníků. Mají na svém kontě různé druhy kotlů, plynové, na tuhé palivo, palety, akumulační nádrže a jiné.

 • E02 Poruchy tlaku kotle – hodnota tlaku kotle mimo provozní limit nebo poškozený snímač tlaku. Zkontrolujte tlak a zavolejte servisního technika.
 • A01 Porucha hořáku  – chyba zapalovací a ionizační elektrody / poškozený plynový ventil / ucpaný sifon. Zkontrolujte kabelové zapojení elektrod, zda je správně umístěn plynový ventil zkontrolujte tlak plynu v síti a čistotu sifonu.
 • A03 Ochranný zásah při přehřátí  – poškozený senzor vytápění, voda v zařízení necirkuluje nebo je rozvodné zařízení zavzdušněné. Zkontrolujte správné umístění a činnost senzoru vytápění, zkontrolujte oběhové čerpadlo, filtr nebo odvzdušněte rozvodný systém.
 • F13 Porucha sondy spalin  – poškozená sonda, kabely v zkratu, přerušeno kabely. Zkontrolujte kabelové zapojení nebo vyměňte senzor. Kontaktujte servisního technika.
 • F37 Nesprávný tlak vody v zařízení – příliš nízký tlak, naplňte zařízení. Snímač tlaku vody není zapojen nebo je poškozen. Zkontrolujte snímač tlaku.

💡 Kontakt na servis

Nejlepší možnost při řešení problému s kotlem je kontaktovat servisního technika. Na stránce attack.sk/cz/ je zobrazena Servisní síť techniků, kde si velmi snadno vyhledáte pomoc ve vašem okolí.


Jak se vám líbil tenhle článek?
Autor článku
Jaroslava Putirková

Baví mě čtení a poznávání nových možností. Těší mě, když přijdu na něco užitečné a mohu to posunout dál lidem, kteří to využijí. Ať už se to týká rád nebo pomoci při výběru. Hlavně v dnešní době, kdy je na trhu velká škála spotřebních produktů, je důležité vybrat si správně.

Komentáře

Blika Led porucha hořáků.Logamax U012-28 T60. Prosím o pořadu . Není něco zanesení nebo podobné. Moc děkuji předem. Z pozdravem, Igor.

Dobrý den . Problém s zapalování u Buderus Logamaxu012-28 T60. Ohřev vody byl v pohodě. Když zapínám topení rozsvítí kontrolka plyn. A teď už po týdnu nemůžu zapnout ohřev vody bez topení. Je to kombinovaný turbokotel. Může být něco ucpaný. Děkuji předem za řádu a hezký den.

Dobrý den. Mam kotel značky Protherm. při zpuštění mi na displeji začal blikat znak radiatoru. Prosím o radu co to znamená. Děkuji

Dobrý den. Jestli chcete radu, je nutné upřesnit problém, ideálně do co největších detailů.

Dobrý večer,

Máme plynový kotel Condens 2300i W, již podruhé během dvou měsíců se objevila chyba

228 – přes vypnutý hořáky zjištěn signál plamene.

▶ Zkontrolujte, zda je přítomen plamen.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte elektrody a připojovací kabel.

▶ Prověřte plynový ventil, příp. jej vyměňte.

▶ Zkontrolujte, popř. vyměňte přístrojovou elektronik

Opět mezi svátky kdy servisního technika doženu nejdříve v úterý.. nemá s tím někdo zkušenost..? Po respektování, topení i teplá voda běží..

Děkuju za radu

Dobrý den, mám kotel Thermona a bliká nápis E O 6, technik v neděli nepřijede, můžete poradit? děkuji, Mládková

Niesom odbornik. Ale podľa googlu tato chyba hovori ze nemate, alebo mate malo vody v systeme.

Mam kotol Attack RZK Plus. Chyba A01, chyba je v ionizacnej elektrode horak nezapali. Problem je rychlo sa zhorsujuci. prv chyta neskoro potom na druhy x a 3x uz vyhodi chybu. Tato elektroda mi vydrzi pol roka, rsp pol vykurovacieho obdobia. Mate stym niekto skusenosti? Je to normalne ,alebo kde mam problem dakujem. Behom 6 rokov som ich vymenil minimalne 6ks.

V kotli Junkers mi při topení vzrůstá tlak musím odpouštět neustále vodu … při přetlakování z něj teče voda co s tím. ??

Dobrý den máte prázdnou expanzní nádobu.
Je nutné dofoukat ji hustilkou na 1 bar.

Dobrý den mám vailant kotel, v sobotu mě znej začala téct voda. Rozebral jsem a zjistil jsem že je vypadla hadice na odpad nasadil jsem a funguje. Odpadem trochu kape voda nevím jestli to má dělat nebo je tam nějaký problém. Mohu kotel používat? Děkuji

A nebude to náhodou tím, že je kotel kondenzační?
To je jeho vlastnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.